2018-10-29 14:04Pressmeddelande

Den upplevda tryggheten vid Sockerbruket och Resecentrum ska öka

Hur ska den upplevda tryggheten vid Sockerbruket och Resecentrum i Lidköping öka? Den frågan diskuterades vid en workshop i Stadshuset i Lidköping, som arrangerades i fredags. På plats fanns representanter för Länsstyrelsen, polisen, näringslivet och flera olika kommunala verksamheter.

– Det är verkligen glädjande att det är så många kunde vara med här i dag, säger Malin Frisk, utvecklingsledare för sociala frågor på Lidköpings kommun och som ansvarade för dagen.

– Vi utgår bland annat från ett medborgarlöfte, som ingår i den samverkansöverenskommelse kommunen har med polisen, där vi lovar att arbeta strukturerat för att öka den upplevda tryggheten i och omkring Sockerbruket.

Workshopen började med en introduktion av Camilla Tjernberg och Fredrik Granhag, som arbetar med brottsförebyggande frågor på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

De framhöll bland annat hur viktigt det är att ha en klar lokal lägesbild för att det brottsförebyggande arbetet ska fungera effektivt.

– I deras genomgång talade de om att kommunerna ofta är duktiga på kartläggning, men att man sedan går direkt vidare på åtgärder, till exempel att förbättra belysning eller att öka den polisiära närvaron, berättar Malin Frisk. Men däremellan finns ett steg som det är viktigt att stanna upp vid, nämligen orsaksanalys, så att vi verkligen gör det som har bäst effekt.

Under dagen fick deltagarna i grupper diskutera situationen vid Sockerbruket och Resecentrum, och genomföra en orsaksanalys utifrån områden som droger, hot och våld, ungdomskriminalitet, skadegörelse med mera.

– I dag jobbar vi fram en djupare och mera mångfacetterad lägesbild än den vi haft tidigare, säger Robert Svensson, kommunpolis. Och som jag ser det så har området vid Sockerbruket och Resecentrum fått ett oförtjänt dåligt rykte. Folk är helt enkelt mera oroliga än de skulle behöva vara.

Robert Svensson redogjorde också för de polisanmälningar som gjorts i området fram till den första oktober i år.

– Det handlar om 67 anmälningar, och en stor del av dessa handlar om tillgrepp och skadegörelse, berättar Robert. Av de 67 så var åtta våldsbrott.

– Om man tittar på statistiken så skulle man inte behöva känna sig otrygg i området. Men känslan finns där ändå, och det är en utmaning för oss att göra något åt den.

En gedigen orsaksanalys i samverkan ska alltså leda fram till att man vidtar rätt åtgärder.

– Det som sker nu är att vi ska jobba strukturerat och kunskapsbaserat för att öka den upplevda tryggheten, säger Malin Frisk. Det här kan bli en arbetsmetod som vi kan jobba med framöver.

– Vi har detta som ett medborgarlöfte, men polis och kommun kan bara komma fram till en viss punkt, säger Robert Svensson. Det krävs också att andra aktörer är med.

Från Länsstyrelsen var man mycket nöjda med dagen.

– Lidköpings kommun har samlat ihop en bred kompetens som är här i dag, och det finns ett stort engagemang, säger Camilla Tjernberg, Länsstyrelsen. Det pågår också bra samtal i de olika grupperna. Diskussionerna innefattar både känsla och fakta.

– Att skapa en gemensam lägesbild är viktigt. Därför är det bra att flera olika aktörer är här i dag, som kan komplettera polisens och kommunens bild, säger Fredrik Granhag, Länsstyrelsen. Åtgärder måste ske i samverkan och så måste det vara under hela resan.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström