2022-05-23 06:22Pressmeddelande

Bli Sveriges cykelvänligaste arbetsplats! 

Cykelvänligast är en plattform som erbjuder stöd, rådgivning och inspiration till arbetsplatser runt om i landet som vill göra det enklare för sina medarbetare att välja cykeln. Nu lanseras den första nationella plattformen för arbetsplatser att få hjälp med att bli cykelvänligare. På cykelvänligast.se kan arbetsplatser i Lidköpings kommun anmäla sig för att börja sin resa mot mer hållbara och hälsosamma arbetsresor. 

Många av dagens samhällsutmaningar är på ett eller annat sätt relaterade till våra arbetsvanor och arbetsplatser. Forskning visar att långvarigt stillasittande ökar risken för bland annat typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. Samtidigt leder våra bilberoende pendlingsvanor till bullrigare miljöer och ökade utsläpp av växthusgaser.  

Ungefär hälften av svenskarna har mindre än fem kilometer till jobbet, vilket innebär en resa som för många inte tar längre än 20 minuter med cykel. För att fler ska vilja cykla till och från jobbet är det viktigt att man som anställd känner att resan funkar från dörr till dörr. Därför lanserar idag Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder tillsammans med totalt 3 regioner och 32 kommuner, däribland Lidköpings kommun, den nationella plattformen Cykelvänligast som erbjuder stöd och inspiration till arbetsplatser landet runt som vill underlätta för sina medarbetare att välja cykeln. Den nationella plattformen kommer tillsammans med kommunerna att kunna erbjuda ett större nätverk med nya aktiviteter till deltagande arbetsplatser. 

Förhoppningen är att skapa motivation. Vi jobbar för att få in cykelfrågorna på ett naturligt sätt i det vardagliga arbetet, och skapa ytterligare kraft i arbetet med att få fler att cykla mer säger Frida Nilsson, kommunstyrelsen förste vice ordförande och ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Hur går det till? 

Arbetsplatser som vill delta i Cykelvänligast utser en kontaktperson som registrerar arbetplatsen på cykelvänligast.se som fyller i en checklista som ger svar på hur cykelvänlig arbetsplatsen är idag. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller får de en till fem stjärnor. Ju fler stjärnor, desto cykelvänligare. Sen är det dags att börja plocka fler kriterier och bli cykelvänligare. Ett kriterium kan till exempel vara att det finns en cykelparkering eller att det finns dusch och omklädningsrum. 

Varför bli cykelvänlig arbetsplats? 

Fördelarna med att bli en cykelvänlig arbetsplats är många. Det innebär friskare medarbetare, lägre stressnivåer, stärkt miljöprofil och stark konkurrenskraft på arbetsmarknaden. För att kunna ta del av dessa fördelar erbjuder Cykelvänligast coachning, exponering, nätverk, inspirationsföreläsningar, tävlingar och utmaningar till alla arbetsplatser som deltar.  

Oavsett hur liten eller stor arbetsplatsen är så finns det möjlighet för alla att bli mer cykelvänliga och vinna utmärkelser. Genom att delta kan arbetsplatser i Lidköpings kommun skapa en bättre arbetsmiljö för sina medarbetare och samtidigt bidra till en stärkt folkhälsa och minskad klimatpåverkan, säger Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandet. 

Vill du att din arbetsplats ska bli mer cykelvänlig? 

Anmäl er på cykelvänligast.se. Där finns också mer information om hur man går tillväga för att delta och vad som erbjuds. Deltagandet är kostnadsfritt. Du som anställd kan enkelt tipsa chefen om Cykelvänligast genom ett förifyllt mailformulär på hemsidan. 

Tips för att bli en cykelvänligare arbetsplats! 

- Köp in en pump och enkel verktygssats till arbetsplatsen och ha lättillgänglig vid receptionen eller ingången. 
- Arrangera en cykeltävling – vilket medarbetarteam cyklar mest? HR mot IT, projektledare mot chefer? Kom ihåg, gör det kul och lättsamt! 
- Inför förmånscyklar där medarbetare kan leasa en cykel genom bruttolöneavdrag, det gör det lättare för fler att testa elcykel eller en annan drömcykel. 
- Stärk teamkänslan genom en vårutflykt med cykelinslag. 

Ta del av fler tips på cykelvänligast.se.  

Om Cykelvänligast 

Cykelvänligast är en plattform för stöd och inspiration till arbetsplatser som vill göra det lätt att välja cykeln. Bakom satsningen står Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder i samarbete med 3 regioner och 32 kommuner i Sverige. Alla arbetsplatser i landet är välkomna att anmäla sig och deltagandet är kostnadsfritt. 

—---------------------- 

Cykelfrämjandet är en ideell förening som verkar för att fler ska kunna uppleva alla de fördelar ökad cykling ger. Vi arbetar också för säkrare och attraktivare villkor för dem som redan cyklar. Läs mer på cykelframjandet.se. 

Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 36 svenska kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 8 associerade medlemmar. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Läs mer på svenskacykelstader.se. 

Presskontakt 

Denis Tomazic, kontaktperson för Cykelvänligast på Lidköpings kommun denis.tomazic@lidkoping.se 
Telefon: 0510-77 02 04

Sara Majkic, Projektledare Cykelvänligast 
sara.majkic@cykelframjandet.se 
Telefon: 076-9105005 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.