2023-11-16 09:03Pressmeddelande

Arbetet är igång – nya lokaler för Rudenschöldskolan

Tre personer tar första spadtaget vid RudenschöldskolanGustav Edvinsson (S), Ann-Catrin Rundqvist rektor Rudenschöldskolan, Pär Johnson (L)

Rudenschöldskolan och Dalängskolan ska få nya skolbyggnader. Först ut är Rudenschöldskolan och igår togs första spadtaget till den byggnad som förväntas stå klar under våren 2025. När allt är klart kommer Rudenschöldskolan kunna ta emot 400 elever och personal.

På plats vid Rudenschöldskolan fanns representanter från Lidköpings kommun som var redo att sätta spaden i marken och på så sätt markera starten för byggprojektet.

Vi är glada för att äntligen kunna påbörja byggnationen här på skolan. Under året har vi rivit det gamla så kallade D- huset och det är här den nya byggnaden kommer ta form, berättar Henrik Gustafsson, byggprojektledare Sektor service Lidköpings kommun.

En skolbyggnad med två våningar och träfasad

Byggnaden kommer att gestaltas likt den befintliga huvudbyggnaden med skillnad att fasaden kommer att utgöras av målat trä.

Byggnaden kommer vara i två plan och även sitta ihop med den befintliga huvudbyggnaden, även kallad A-huset. För att binda dessa kommer en ny tillgänglig och tydlig huvudentré skapas, fortsätter Henrik.

Henrik Gustafsson byggprojektledare Lidköpings kommun

Henrik Gustafsson byggprojektledare Sektor service Lidköpings kommun

Första våning kommer rymma specialsalar såsom bland annat sy- och träslöjd, musiksal, bildsal och hemkunskapssal. På andra våning blir det basrum och arbetsrum för lärare.

Miljöbyggnation och återbrukat material känntecknar arbetet

Byggnaden kommer uppföras enligt miljöbyggnation nivå silver vilket ställer en rad olika krav på utförande. Låg energiförbrukning, hållbart materialval och god inomhusmiljö är några av kraven för standarden.

Ytterligare målsättningar för projektet är att minska byggavfallet genom tydligare sortering och att återbruka delar av inredning och möbler.

Projektering av Dalängskolan påbörjas under första kvartalet 2024. Arbetet kommer löpa på parallellt men de olika skolorna är i olika faser av projektet.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Byggprojektledare
Henrik Gustafsson