2022-12-06 14:09Pressmeddelande

Aktivitetsyta för ett mer levande stadscentrum

Bild som visar var den nya aktivitetsytan kommer att placeras.Bild som visar var den nya aktivitetsytan kommer att placeras.

Samhällsbyggnadsnämnden har idag beslutat att en aktivitetsyta på Nya stadens torg ska skapas.

Med projektet vill vi skapa ett mer livfullt stadscentrum, året runt. De aktiviteter som hålls på torget har många besökare och det är ett uppskattat inslag i stadsbilden. Nu vill vi permanenta denna typ av aktiviteter, säger Jacob Kindstedt Landskapsarkitekt på Lidköpings kommun.

I förstudien föreslås att den nya aktivitetsytan ska innehålla bland annat dansbana, isbana, mindre scen för till exempel barnteater, unika sittplatser, WI-FI, högtalare och möjligheter för olika event och evenemang.  

Aktivitetsytan ska placeras vid den cykelparkering som finns vid busshållplatsen mot torgbron. Delar av cykelparkeringen kommer flyttas till andra delar av torget

Nästa steg i projektet är att påbörja projektering och planering inför byggnation.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt