2018-01-18 11:25Pressmeddelande

AB Bostäder, Peab och Arbetsförmedlingen – en trio som skapar möjligheter

null

AB Bostäder i Lidköping, Peab och Arbetsförmedlingens arbete med att erbjuda praktikplats för nyanlända har blivit ett lyckokast. Nu har ytterligare en person fått påbörja praktik genom denna satsning!
 

Under 2015 vann Peab upphandlingen av tre byggprojekt för AB Bostäders räkning.– Som kommunalt bostadsbolag är det viktigt att ta ett samhällsansvar därför ställdes frågan till Peab om de kunde tänka sig att ha praktikplatser för nyanlända i dessa projekt, säger Karl Alexanderson, VD AB Bostäder.

Peab såg det som en bra möjlighet till att integrera nyanlända i branschen samtidigt som man rustar för framtiden och kommande generationsväxling. Visar man att man är intresserad, engagerad och har viljan att lära sig under sin praktik har man goda möjligheter till anställning efter praktiktidens slut.

Peab i Lidköping är en relativt liten organisation och består av medarbetare som brinner för att utveckla staden. Därför är det också särskilt roligt att vi har kunnat forma ett samarbete med AB Bostäder och Arbetsförmedlingen som är av värde för alla parter. Det är otroligt viktigt att ha hjärta för den lokala marknaden och värna om det samhälle vi bygger, vilket vi alla är rörande överens om i detta samarbete, säger Fredrik Gustafsson, Biträdande arbetschef på Peab i Lidköping.

Abbas, som bor i en av AB Bostäders lägenheter med fru och barn, kom till Sverige från Afghanistan för två år sedan. Han började sin praktik på AB Bostäders nyproduktion på Lidåker i december 2017 och är mycket uppskattad på sin arbetsplats. Han lär sig fort, är engagerad och det svenska språket har utvecklats, säger både Platschef Urban Sjöström och Lagbas Robin Andersson.

Han berättar att han började arbeta redan som nioåring i sitt hemland, då på en bondgård. Han har en bakgrund som hantverkare, och hantverkare är just vad han vill fortsätta arbeta som.
– Jag är glad för att jag fick den här praktikplatsen. Peab är ett bra företag och alla är snälla mot mig. De ger mig möjligheten att prova olika saker. Byggnation fungerar inte på samma sätt i Afghanistan så jag lär mig nya saker hela tiden. Abbas önskan är att få utbilda sig till snickare efter praktiken.

Varför satsningen blivit så lyckad beror på det goda samarbetet med Arbetsförmedlingen. Genom urval och efterföljande intervjuer, där Arbetsförmedlingen, AB Bostäder och Peab är med, tar man fram vilka personer som kan passa för arbetsuppgiften och erbjuder praktikplats.
– Vi är väldigt tydliga med att det är frågan om praktik och ingen anställning när vi för diskussion med praktikanten. Det är viktigt med tydlighet och att inte skapa falska förhoppningar, säger Kenneth Blad, företagsrådgivare på arbetsförmedlingen.
Under praktikens gång har man uppföljningssamtal, där alla parter är närvarande, för att stämma av att både arbetsgivare och praktikant känner att det fungerar bra. Efter avslutad praktik får praktikanten referenser som är värdefulla inför kommande praktikperioder, utbildningar eller anställningar.

Abbas praktik löper fram till mars, fram tills dess tittas det på framtida möjligheter för honom.

AB Bostäders ambition är att fortsätta detta arbete och samtal pågår med några olika entreprenörer.
– Vi har själva haft en praktikant som det fungerat bra med så vi fortsätter att fundera på hur det kan se ut för nästa, meddelar Theres Axén, bosamordnare på AB Bostäder.
Till exempel kikar vi på hur vi kan möjliggöra för nyanlända kvinnor att komma in i fastighetsbranschen.

Det är spännande att ha satt igång detta projekt och förhoppningen är att detta ger ringar på vatten, skapar nyfikenhet och sprids till andra företag som vågar och vill ta steget att öka mångfalden på sitt företag. Vi vet att det fungerar!


Om praktik för nyanlända

Praktiken samordnas av Arbetsförmedlingen.
De säkerställer att praktikanten har tillräckliga språkkunskaper
och andra eventuella förkunskaper.
Praktiken pågår som längst i tre månader, därefter utvärderar Arbetsförmedlingen och andra samverkansparter vad som krävs för att praktikanten ska kunna erbjudas jobb.
För Arbetsförmedlingen är det ovärderligt med företag som är villiga att ta emot nyanlända som praktikanter. Det ger dem en fot in i arbetslivet och kan förhoppnings leda till en anställning, antingen i företaget man praktiserat på eller någon annanstans.

Fakta om projektet Lidåker:

Tre åttavåningshus varav ett av dem är trygghetsboende
111 lägenheter
2-4 ROK
Inflyttning från 1 september 2018
Takterrasser
Gym
Bastu & relax
Gemensamhetslokal
Övernattningslägenhet

Kommunägda AB Bostäder i Lidköping äger och förvaltar ca 2400 lägenheter och ett hundratal kommersiella lokaler, främst inom Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa och Tun.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström