2022-06-23 13:00Pressmeddelande

AB Bostäder i Lidköping säljer fastighet till HSB Nordvästra Götaland

null

HSB Nordvästra Götaland förvärvar 32 hyreslägenheter på fastigheten Regndroppen 2 på Portvaktsvägen av AB Bostäder i Lidköping, i ett attraktivt läge ute vid vackra Sjölunda i Lidköping. Tillträdesdag är den 30/9 2022.

– För AB Bostäder är köparen viktig och i HSB har man hittat en ägare och förvaltare som är seriös och långsiktig, HSB har dessutom verksamhet i Lidköping säger Karl Alexanderson, VD på AB Bostäder. AB Bostäder behöver fortsätta sitt arbete med att skapa fler hyresbostäder och säkerställa resurser och ekonomiska förutsättningar för detta. Nu fortsätter vi vår resa med att utveckla Lidköping, avslutar Karl.

HSB Nordvästra Götaland förvaltar cirka 15 000 bostäder i 248 bostadsrättsföreningar och äger sedan tidigare hyresfastigheter i Åmål, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Lidköping, Skara, Skövde och Mariestad.

– Vi ser det som en naturlig del av vår utveckling att utöka fastighetsbeståndet inom hyresområdet och är mycket glada över att kunna införliva denna fastighet i vårt bestånd, säger Torbjörn Friberg, vd på HSB i Nordvästra Götaland.

I och med köpet utökas alltså beståndet av hyresfastigheter i Lidköping.

– För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett gott boende till människor med olika behov. För dem som inte vill investera sina pengar eller inte har möjlighet att köpa en egen bostad är hyresrätten ett bra alternativ, säger Torbjörn Friberg.

Förvärvet innebär cirka 30 hyreslägenheter och en LSS-verksamhet i Lidköping för HSB Nordvästra Götaland.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck
Kvalitetsutvecklare
Tim Andersson
Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Edlund
Utvecklingsledare IT
Åsa Vallmar
Arbetsledare Bad
Jesper Olausson
Finansekonom
Anna Mattsson
Naturumpedagog
Sofia Wennberg
NTF Skaraborg
Albin Göransson
Miljö-Hälsa anhetschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Maria Westh
Jurist barn- och skola
Maria Westh
Projektledare Kultur i Väst
Roland Haraldsson
Plan- och Trafikchef
Tora Gustafsson
Verksamhetschef
Camilla Brolin
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Energi- och klimatrådgivare
Christer Broberg
Museichef på Rörstrands museum
Inger Norström
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
Mariella Niemi
Mariella Niemi
Helena Ljunggren
Ekonomichef
Helena Ljunggren
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Mark och exploateringschef
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Kommunekolog
Anna-Lena Berggren Drotz
Utvecklingsledare Samhällsbyggnad
Simon Holst
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Fritidschef
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Niklas Holmqvist
Rektor
Niklas Holmqvist
Trafikingenjör
Ulf Anderberg
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Energiingenjör
Sara Vallgren Klang
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
tf chef bibliotek, konst & kultur
Kajsa Forsell
Samordnare KomJobb
Håkan Svensson
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Ove Brodin
Förvaltningschef Utbildning
Ove Brodin
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Kultursekreterare
Helene Nilsson
Urban Olsson
Samhällsbyggnadschef
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
VD Lidköping Energi
Stina Bergenheim
Processledare stadsutveckling
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Anna Bolander
Enhetschef, Campus Västra Skaraborg
Anna Bolander
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Kultursamordnare
Lisa Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Antikvarie
Lars Göran Nilsson
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Jonas Sundström
Kommunstyrelsens ordförande
Jonas Sundström
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
TF biträdande chef Bibliotek, konst & kultur
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Renhållningschef
Jan Westin
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Enhetschef Service Måltid & Lokalvård
Fredrik Strandrot
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Park- Gatuchef
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Bibliotekarie
Maria Albinsson
Förvaltningschef Kultur & Fritid Lidköpings kommun
Tobias Bengtsson
Kulturproducent på KulturBruket vid Lidköpings kommun
Susanne Leverén
Samordnare Vänerveckan
Evelina Thyne
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Kultursekreterare Konst & Kultur
Helene Wellner
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Säkerhetssamordnare
Andreas Gustavsson
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Konstpedagog
Berith Stennabb
Kultursekreterare Konst & Kultur Lidköpings kommun
Helene Nilsson
Enhetschef
Bernth Lundqvist
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström
Malin Gustafsson
Marknadschef, AB Bostäder i Lidköping
Malin Gustafsson
Björn Stomberg
Fordonsstrateg
Björn Stomberg
Ordförande, Teknisk Service nämnd
Kent Folkesson
Adm/Ekonomichef
Jimmie Blomster
bitr Barn och elevhälsochef
Patrik Ekman
Områdeschef Måltid & Lokalvård
Nathalie Torstensson
VA-chef
Pernilla Bratt
Henrik Larsson
TF Förvaltningschef Teknisk Service/Elnätschef
Henrik Larsson
Tf. byggchef
Karl-Arne Hennersten
David Lantz
Rektor
David Lantz
Handels- och platsutvecklare
Magnus Franzén
Områdeschef Service
Lennart Jonsson
Helen van Dijk
Ansvarig Projekt Garaget
Helen van Dijk
Elin Liljebäck Nilsson
Utvecklings- och kommunikationschef
Elin Liljebäck Nilsson
Kommunikatör
Christine Edvinsson
Avdelningschef NCC
Peter Höög
Kommunekolog, Landskapsarkitekt
Elin Lundgren Alm
Rasmus Möller
Oppostionsråd
Rasmus Möller
samordnare kultur- och fritid för funktionshindrade på KulturBruket vid Lidköpings kommun
Anna-Lena Ahlström
Kommunalråd, ordförande Miljö- och klimatutskottet
Kajsa Ezelius
Förvaltningschef Service
Lars Svensson
Administrativ chef Vård & Omsorg
Paula Evertsson
Barn- och skolchef
Gunilla Kindberg
Hållbarhetsstrateg
Monika Andersson
Samordnare Vägvisaren
Malin Eriksson
Barn och elevhälsochef
Gustav Grunselius
CS Event
Cenneth Sangré
Bibi Gustafsson
Projektledare
Lizette Laurell
Assistent
Anna Lindstedt
Stadsträdgårdsmästare
Marie Larsson
Utvecklingsledare Kvalitet
Ingela Wälitalo