2022-06-03 12:59Nyheter

Välbesökt Samhällsbyggnadsfrukost inför sommaravslutning

Magnus Lorentzson, Tommy byggare, Urban Olsson, förvaltningschef och Jörgen Ehn, Frenbo:s VDMagnus Lorentzson, Tommy byggare, Urban Olsson, förvaltningschef och Jörgen Ehn, Frenbo:s VD

Under morgonen hölls alltså den sista Samhällsbyggnadsfrukosten innan sommaruppehållet. Efter kaffe och macka fick fyrtiotalet besökare, tillsammans med ett tjugotal på länk höra förvaltningschefen Urban Olsson hälsa välkomna.

Först på tur var Ronnie Hollsten och Erik Hallberg som talade om nya Framnäs med bostäder, Badhus och strandpromenad. Detta knöts ihop med kommunens vision för att få en helhetsbild och om varför vi behöver gå i takt med företag och entreprenörer för att lyckas nå våra mål.

Projektledare Ronnie HollstenProjektledare Ronnie Hollsten berättar om det pågående arbetet med Framnäs strandpromenad.

Näst på tur var Marielle Johnson och Amanda Heed som berättade om Röda husen vid esplanaden, och tävlingen som utlysts för att få in innovativa lösningar i ett svårplanerat område. Något som slagit väl ut då många förslag inkommit av mycket hög kvalité.

Mark-o.exploateringschef Björn Jonsson talade om möjligheterna att bygga i Vinninga och Örslösa där nya områden är klara för planering. Det är viktigt för kommunen att växa även utanför centralorten och Björn bad om att få in intresseanmälningar.

Efter att de kommunala tjänstepersonerna sagt sitt så var turen kommen för Magnus Lorentzson på Tommy byggare att presentera sin nyetablerade verksamhet i Lidköping. Detta gjorde han tillsammans med dotterbolaget Frenbo:s VD Jörgen Ehn. De berättade om företagets historia och om samverkan för att kunna bidra till kommunens tillväxt.

Linda Almqvist från fyrkantens förvaltnings AB och Byggchef Malin Bengtsson tog en kaffe efter säsongens sista Samhällsbyggnadsfrukost.Linda Almqvist från fyrkantens förvaltnings AB och Byggchef Malin Bengtsson tog en kaffe efter säsongens sista Samhällsbyggnadsfrukost.

Urban Olsson fortsatte med att berätta om temawebben Lidköping växer och eftersökte intressenter som vill bidra med nya idéer och olika perspektiv. Han drog lite om programet inför höstens träffar med bland annat walk and talk-möten på Framnäs innan han avslutade, önskade en trevlig sommar och på återseende.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.