2022-05-04 06:07Nyheter

Tre prekvalificerade projektteam går vidare till markanvisningstävling

Prekvalificeringen inför markanvisningstävlingen för del av Uranus och Vulcanus, även känt som Röda husen har avslutats och bedömts. Sammanlagt inkom sex förslag varav tre har kvalificerat sig för att tävla i nästa steg, markanvisningstävlingen.

De tre prekvalificerade projektteamen som går vidare är:

  • Fastigheter i Lunneberg AB, Wingårdhs arkitekter och Acanthus AB
    med förslaget kvarteret Småtta
  • Projektlaget i Lidköping AB, LINK Arkitektur, Mareld Landskapsarkitekter och Antiquum
    med förslaget Livet på Krukmakaregatan
  • Rydlers Bygg AB och Okidoki AB med förslaget Röda husen

Syftet med tävlingen är att få fram bästa idé och förslag kring hantering och nyttjande av de kulturhistoriskt värdefulla röda husen samt en förtätning med bostäder i kvarteret.

Uppgiften i prekvalificeringen bestod i att bilda ett projektteam samt utforma en projektidé som skulle redovisa hur kvarteret ska förtätas samt beskriva hur de befintliga röda husen är tänkta att hanteras och nyttjas. Projektidén skulle ta fasta på de identifierade värdena och utgångspunkter i riksintresset för kulturmiljövård, stadsutvecklingsplanen och framtagen kulturhistorisk utredning för de röda husen.

Vill du veta mer om förslagen eller bedömningen, klicka här Markanvisningstävling – Röda Husen .


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Björn Jonsson
Mark och exploateringschef
Björn Jonsson