2022-11-30 08:48Nyheter

Ta chansen att bidra med historiska namn till platser i Lidköping

Nu kan du lämna förslag på namn på lokala historiska personer som sedan kan komma att användas vid namngivning av gator och platser i Lidköpings kommun.

Namnförslagen ska vara historiska personer med anknytning till Lidköping. Förslagen samlas in och behandlas med utgångspunkt i historik och funktionalitet. Vid behov tar vi även kontakt med hembygdsföreningar, intresseorganisationer med flera. Ibland kan även exempelvis boende längs gata, fastighetsägare och andra kontaktas.

Memorialnamn är ett namn till minne av en lokalt historiskt betydelsefull person, med syfte att uppmärksamma och hedra personen. Namnen är också en viktig kulturhistorisk källa och säkrar det historiska perspektivet i ett framtida Lidköping. Utgångspunkt vid namngivningen är att en plats behöver ett namn, inte att ett namn behöver en plats.

Du lämnar lätt ditt förslag med motivering via vår nya e-tjänst under Självservice på kommunens webbplats. Där kan man även se alla övriga förslag som skickats in.

Direktlänk till Självservice och aktuell e-tjänst.

 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Planarkitekt
Marie-Anne Eriksson