2023-03-08 12:44Nyheter

Strandpromenaden öppnar ett år tidigare än beräknat

Redan nästa sommar kommer Lidköpingsbor och tillresta besökare kunna sätta fötterna i sanden och vada ut i vattnet vid Framnäs. Redan nästa sommar kommer Lidköpingsbor och tillresta besökare kunna sätta fötterna i sanden och vada ut i vattnet vid Framnäs.

Redan nästa sommar kommer Lidköpingsbor och tillresta besökare kunna sätta fötterna i sanden och vada ut i vattnet vid Framnäs. Det är genom bra planering, hög produktivitet och ett gott samarbete mellan Lidköpings kommun och entreprenören NCC man nu kan flytta fram invigningen av strandpromenaden, sandstranden och Framnäs strandpark till sommaren 2024.

Det händer mycket nere vid Framnäs strandkant och fort går det. Grunden för strandpromenaden är lagd, pålningsarbete för stödmur och pirhuvud är klar och arbetet med dagvattenledningar och utlopp är i hamn – bokstavligen. Det mynnar nämligen ut i småbåtshamnen.

Vi har haft ett bra tempo i projektet och det låga vattenståndet under 2022 har varit gynnsamt. Vi har också fått tillgång till ett angränsande markområde för att hantera projektets massor, Vilket besparat oss mycket tid och pengar, säger Ronnie Hollsten(t.v), projektledare för strandpromenaden. På bilden tillsammans med Robert Svensson, Projektchef på NCC.Vi har haft ett bra tempo i projektet och det låga vattenståndet under 2022 har varit gynnsamt. Vi har också fått tillgång till ett angränsande markområde för att hantera projektets massor, Vilket besparat oss mycket tid och pengar, säger Ronnie Hollsten(t.v), projektledare för strandpromenaden. På bilden tillsammans med Robert Svensson, Projektchef på NCC.

Med anledning av det snabba arbetet görs alltså en ny planering där projektet skjuter något på färdigställandet av långbryggan. På så sätt kan färdigställandet av strandpromenad med sandstrand och strandpark tidigareläggas.

Vår samverkan är den nyckelfaktor som lett fram till att vi nu kan göra justeringar i projektet. I förlängningen innebär set att vi kan överlämna delar av projektet ett år före tidplan, säger Robert Svensson, Projektchef på NCC.

Arbetet med det nya hamninloppet för Framnäs småbåtshamn är även det i sin slutfas. Nu återstår bottensondering för att säkerställa djupet. Hamninloppet kommer öppnas den 15 april och tillsammans med Hamnföreningen pågår nu planering för delinvigning av hamninloppet, den 27 maj.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.