2022-06-01 07:37Nyheter

Social Välfärd ger möjlighet till ny start i arbetslivet

Social Välfärd ger möjlighet till ny start i arbetslivetSocial Välfärd ger möjlighet till ny start i arbetslivet

Nu tar Social Välfärd ett viktigt steg för att stärka upp sin bemanning och för att kompetenssäkra sin verksamhet inom vård och omsorg, för fortsatt god samhällsservice. Jennie Bäckman och Emelie Ottosson kommer från olika världar men har det gemensamt att båda tagit chansen till en ny start i livet. En möjlighet utifrån ett nyligen taget beslut som kan ge anställning även för den utan tidigare erfarenhet inom vård eller omsorg. 

Befolkningen i Lidköpings kommun växer och med det följer både möjligheter och utmaningar. Utmaningen för vården är i första hand demografisk. Vi blir allt äldre och de äldre blir fler. Detta kräver ökade resurser inom äldreomsorgen och inom funktionsnedsättning. Genom ett beslut som fattades under våren har dessa verksamheter möjlighet att anställa vårdbiträden och stödbiträden utifrån grupper som tidigare pysslat med helt andra saker. Det viktigaste är att man är engagerad och brinner för att arbeta med människor.

Jennie Bäckman har tidigare arbetat med event och nu senast med planering i köket på KSS, där hon koordinerat information mellan olika avdelningar. Hon har alltid velat jobba med människor, men tjänsterna som utannonseras har alltid varit för utbildad personal. När tjänsten om vårdbiträde dök upp så tog hon chansen och i dag är hon alltså vårdbiträde på Solhaga hemvård. Efter sommaren planerar hon dessutom att utbilda sig inom arbetet, då man kan arbeta halva tiden och läsa halva tiden, med full lön.

Jennie Bäckman är nytt vårdbiträde inom Solhaga hemvårdEftersom jag aldrig arbetat inom vården tidigare så var jag så klart nervös. Men bemötandet jag fått från alla är helt fantastiskt. Alla är så hjälpsamma hela tiden. Det är ju otroligt viktigt när man kommer som ny. Att åka hem till människor och hjälpa dem i deras vardag är väldigt meningsfullt, berättar Jennie Bäckman, vårdbiträde på Solhaga hemvård. På bilden tillsammans med Lilian Leandersson, enhetschef.

Social Välfärd har i dag en mycket hög andel medarbetare som är utbildade och målbilden är att det även fortsatt ska vara så. Dock är det i nuläget svårt att bemanna verksamheterna med enbart utbildad personal vilket i sin tur påverkar såväl kvalité som arbetsmiljö på ett negativt sätt. Tanken är att om verksamheten framöver kan rekrytera personal med lägre kunskapskrav kommer man att klara av att bemanna alla tjänsterna. Därmed bör så väl kvalitéten, kontinuiteten som arbetsmiljön långsiktigt förbättras.

Är det inte längre viktigt att utbilda sig?
Det är fortsatt viktigt att upprätthålla målet med en hög utbildningsnivå och undersköterska/stödassistent ska vara grunden i verksamheten. Medarbetare kommer således alltid att uppmuntras till att utbilda sig under tiden de jobbar, såväl till undersköterska, stödassistent som till andra yrkesgrupper inom Social Välfärd t.ex. sjuksköterska, arbetsterapeut eller socialsekreterare.

Social välfärd ger möjlighet till ny start i arbetslivetJag arbetade på Dafgårds innan jag sökte anställning som vårdbiträde. Första tiden har varit superbra och jag gillar det sociala. Det är också otroligt viktigt att få jobba med de äldre och att få hjälp dom. Finns det möjlighet så kommer jag fortsätta att utbilda mig genom arbetet, säger Emelie Olsson, nyanställt vårdbiträde på Tolsjöhemmet. På bilden tillsammans med Jonas Djup och Fatka Ahmetbasic.

Social Välfärd kommer enligt beslutet att anställa vårdbiträden och stödbiträden tills dess att man når en stabil grundbemanning. Annonser om dessa tjänster kommer allteftersom behovet uppstår inom verksamheterna. Är du sugen på en ny start? Håll utkik!


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.