2017-04-13 11:07Nyheter

Satsning för ett hållbart arbetsliv i Skaraborg

null

Försäkringskassans statistik visar att det så kallade ohälsotalet i Skaraborg, ligger högre än snittet för Västra Götaland. Och många av dem som är sjukskrivna är undersköterskor. När projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg nu dragit igång, så görs det mot bakgrund av att Skaraborg som helhet har ett behov av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa.

Fyra kommuner deltar i projektet: Lidköping, Hjo, Karlsborg och Götene. Faktum är att Lidköping, Hjo och Karlsborg är de tre kommuner i Skaraborg som har högst andel psykiska diagnoser i pågående sjukfall. Götene har en något lägre andel, men också här är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

-För att bryta den här trenden har vi inom vård och omsorgsförvaltningen i Lidköping bestämt oss för att ta ett samlat grepp om ämnet hälsa, för att få friskare medarbetare, säger vård- och omsorgschefen Sven-Ove Andersson.

Vad hoppas du av projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg?

-Som förvaltningschef att vi kan få ner sjuktalen. Ju fler medarbetare vi har i jobb, desto bättre personalpolitik kan vi ha. Det är viktigt att vi ser till hela individen, såväl arbetsliv som privatliv. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet.

Fokus på undersköterskor

Högskolan i Skövde och projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg har tilldelats 9,2 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF).

-Vi vill förebygga och motverka psykisk ohälsa och på så sätt bidra till ett hållbart arbetsliv där fler stannar kvar i arbetslivet längre, säger projektledare Karin Appelberg vid institutionen för hälsa och lärande, och tillägger att man i projektet fokuserar på undersköterskor som är anställda i den kommunala vård- och äldreomsorgen.

I Lidköping, Götene, Karlsborg och Hjo, är en klar majoritet av den här personalkategorin kvinnor. Och allt fler av de som är sjukskrivna vid dessa förvaltningar, är det på grund av psykiska orsaker.

-Det här är en trend som måste brytas, säger Karin Appelberg.

Olika insatser

Syftet med projektet, där kognitiv neurovetenskap, socialpsykologi, företagsekonomi och folkhälsovetenskap ingår, är att göra flera insatser för att få sjukskrivningarna att minska, och att i efterhand även kunna komma med rekommendationer till kommunerna om hur de bör arbeta vidare kring detta i framtiden.

-En av insatserna i projektet innebär att vi under hösten ska träffa 180 anställda som väljs ut i samråd med kommunerna. En del av dem kan vara sjukskrivna eller har varit sjukskrivna. Andra jobbar, säger Kristoffer Ekman, adjunkt vid avdelningen för kognitiv neurovetenskap.

Här är man intresserade av hjärnan i relation till olika tillstånd, såsom exempelvis välbefinnande.

-Samtliga anställda som ingår i den här delen av projektet kommer att förses med en hjärtfrekvensmätare före och efter insatsen. Detta ger oss möjligheten att utvärdera vilken effekt insatsen har på mätningar av autonoma nervsystemets aktivitet, det vill säga hur deltagarnas stress och återhämtning ser ut. Vi kommer också att be deltagarna att själva skatta hur de mår innan och efter, säger Kristoffer Ekman.

Vad har bäst effekt?

I projektet kommer de anställda att erbjudas tre olika sorters individuella insatser. Kartläggning, samtal och mobilapplikation.

-Vi vet, utifrån tidigare forskning, att alla tre är effektiva för att öka upplevelsen av välbefinnande, men vi vill nu att lära oss mer om hur de förhåller sig till varandra för att kunna ge mer specifika rekommendationer, säger Kristoffer Ekman.

Insatsen är den första i projektet och kommer att genomföras under hösten 2017. Därefter följer alltså fler insatser på olika nivåer i organisationerna.

-Sammantaget är målet förstås att vi på det här viset ska hitta en bra metod för att motverka psykisk ohälsa, och att vi från Högskolan i Skövde ska kunna rekommendera kommunerna på vilket sätt de kan arbeta vidare. Inte minst genom att kunna erbjuda utbildningspaket, säger Karin Appelberg.

./.

För mer information, kontakta:

Karin Appelberg, projektledare och utbildningshandläggare vid institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde:

0500-44 82 76, karin.appelberg@his.se

Anita Kjellström, projektledare och lektor vid institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde:

0500-44 80 15, anita.kjellstrom@his.se


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Edlund
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Niklas Holmqvist
Rektor
Niklas Holmqvist
Trafikingenjör
Ulf Anderberg
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström
Malin Gustafsson
Marknadschef, AB Bostäder i Lidköping
Malin Gustafsson
Björn Stomberg
Fordonsstrateg
Björn Stomberg
Ordförande, Teknisk Service nämnd
Kent Folkesson
Adm/Ekonomichef
Jimmie Blomster
bitr Barn och elevhälsochef
Patrik Ekman
Områdeschef Måltid & Lokalvård
Nathalie Torstensson
VA-chef
Pernilla Bratt
Henrik Larsson
Tf VD Lidköping miljö och teknik AB
Henrik Larsson
David Lantz
Rektor
David Lantz