2022-05-24 07:23Nyheter

Lidköpingsungdomar formar utseendet på mobil fritidsgård

Kommunens mobila fritidsgårdKommunens mobila fritidsgård

I ett samarbete mellan Ung i Lidköping och Estetprogrammet på De la Gardiegymnasiet har ungdomar fått delta i att forma utseendet på den buss som Ung i Lidköping har i sin verksamhet.

- Bussen är en rullande Fritidsgård vars huvudsyfte är att ta sig till ungdomar på Landsbygden eller andra samlingsplatser, säger Patrik Tigerberg, Bad- och ungdomschef på Kultur och Fritid, Lidköpings kommun.

Det kom sig av att Anna Gunnarsson, ungdomslots på Ung i Lidköping, kontaktade Karolina Werjefelt, lärare på Estetprogrammet på De La Gardiegymnasiet med frågan om ett samarbete kring utsmyckningen av bussen. Samverkan ledde till flera fantastiska bidrag. En omröstning gjordes via Ung i Lidköpings Instagram och bidragets som röstades fram var framtaget av Emilio Öst som går i åk 3 på estetprogrammet.

Välkommen på vernissage för att se det vinnande bidraget!
Onsdag 25 maj kl. 11:00 vid De La Gardie gymnasiets huvudentré.

Kontaktperson: Anna Gunnarsson 0510-771149


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg