2023-02-02 13:26Nyheter

Lidköpings kommun besöker 100 företag på 8 timmar

Lidköpings kommun besöker 100 företag på åtta timmar.Lidköpings kommun besöker 100 företag på åtta timmar.

Hur är det att driva företag i Lidköping, vilka utmaningar har vi och hur kan vi tillsammans arbeta för att bli en mer attraktiv kommun att bo och arbeta i? Det var utgångspunkten när Sektor samhälle på bred front tog sig an uppgiften att under en och samma dag samla in frågor och funderingar från kommunens näringsliv.

Syftet med företagsbesöken är dels att stärka relationen mellan kommun och näringsliv och tillsammans skapa större förståelse för företagens behov, dels att visa sig som tillgängliga och transparenta för vidare dialog i viktiga frågor. Det kan röra sig om alltifrån nyanställningar och lokaler till infrastruktur och varumärkesfrågor.

För mig känns det självklart att ha en bra och nära dialog med det lokala näringslivet. Det är en förutsättning för att styra utvecklingen av våra verksamheter och utvecklingen av hela Lidköping, säger chef Sektor samhälle Urban Olsson.

För mig känns det självklart att ha en bra och nära dialog med det lokala näringslivet. Det är en förutsättning för att styra utvecklingen av våra verksamheter och utvecklingen av hela Lidköping, säger chef Sektor samhälle Urban Olsson.

Ett av besöken gick till UVA Lidköping. Detta anrika företag har funnits och verkat i Lidköping sedan 1875. Då under namnet Lidköpings mekaniska verkstad (LMV). Företaget som ligger mitt i staden är världsledande inom området precisionsslipmaskiner och exporterar till ett 40-tal länder. Företaget är beroende av spetskompetens vilket snabbt ledde in samtalet på arbetskraft och personalförsörjning. Man var överens om att boende och fritid måste matcha erbjudanden om attraktiva tjänster. Idag är en hög standard av samhällsservice avgörande för en flytt oavsett arbetstillfällen. Man var också överens om att Lidköpings ska fokusera på ”hemvändarna” och behöver därigenom ha tankar kring vad en ev. partner ska syssla med.

Linda Frank och Oscar Lundin representerade Lidköpings kommun i samtalet med UVA. På bilden flankerar de från vänster produktionschef Jerry Atterklint, Vd:n Kenneth Carlsson och Ekonomichef Olof Hamar.

Linda Frank och Oscar Lundin representerade Lidköpings kommun i samtalet med UVA. På bilden flankerar de från vänster produktionschef Jerry Atterklint, Vd:n Kenneth Carlsson och Ekonomichef Olof Hammar.

Efter besöket på UVA gick resan i rask takt vidare mot Sveagatan och PR-byrån Dotter och Döse. Firman har ett stort nätverk och jobbar dagligen med att sammanföra och utveckla företag i Lidköping med omnejd. Av uppenbara skäl gled samtalet också snabbt in på varumärke och budskap. Det blev en intressant diskussion om hur olika organisationer, verksamheter och företag arbetar med mål och vision och om vikten att vara konsekvent i sin kommunikation. Fler idéer om samverkan med näringslivet kom upp på bordet. Bland annat om hur man kan göra för att hitta varandra och skapa kontaktytor genom fler besök för dialog. Det var hand i handske och med det slöt man cirkeln med målet för dagen.

Verksamhetsutvecklare på Sektor samhälle Linda Frank besöker Sandra Torbjörnsdotter och Anna Döse på Dotter & Döse.

Verksamhetsutvecklare på Sektor samhälle Linda Frank besöker Sandra Torbjörnsdotter och Anna Döse på Dotter & Döse.

Efter en lång och lyckad dag med nya möten och spännande samtal startar nu ett uppföljningsarbete med analys av inhämtade frågor och funderingar. Dagen ska utvärderas och frågor ska följas upp samt besvaras genom återkoppling innan fortsatt arbete tar vid. Som ett av företagen utryckte det; Det finns ett sug efter att samverka mera i Lidköping. Efter en sådan dag så är det svårt att säga emot!


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck