2022-04-29 13:01Nyheter

Lidköping och Skövde tar gemensamt sikte på SM-veckan

Anna Ohlin Ek, VD Destinationsbolaget, Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Jonas Sundström, Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping och Mats Olsson, VD Next i Skövde, står i startgroparna för ansökan till SM-veckanAnna Ohlin Ek, VD Destinationsbolaget, Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Jonas Sundström, Kommunstyrelsens ordförande i Lidköping och Mats Olsson, VD Next i Skövde, står i startgroparna för ansökan till SM-veckan

Lidköping och Skövde kommer gemensamt ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2026, alternativt 2027 eller 2028. Ansökan kommer att skickas in innan sommaren och ambitionen är att tillsammans skapa förutsättningar för en sprakande idrottsfest i Skaraborg. 

SM-veckan är ett av Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang som sam-lar svenska mästerskap för seniorer i olika idrotter i en och samma stad under en vecka.

-Vi vill gemensamt bidra till att idrotten får ta plats och skapa förutsättningar för alla passionerade utövare att få ett bra mästerskap på bra platser, säger Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping. Här finns alla förutsättningar för att göra det riktigt bra, särskilt när vi väljer att göra det tillsammans. Samarbetet stärker vår region och kommer att gynna både SM-veckan och oss.

SM-veckan är en möjlighet att stå värd för en idrottslig folkfest och Lidköping och Skövde kan tillsammans med andra grannkommuners utbud av föreningar och arenor komplettera varandra och skapa goda förutsättningar för mottagande av SM-veckans alla möjliga idrotter.

-Förutom stora turismekonomiska effekter och marknadsföring av Lidköping, Skövde och regionen som helhet så skapar evenemanget en långsiktig samverkan och utveckling av förenings- och näringslivet, säger Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens Ordförande i Skövde. Det kommer att stärka vår förmåga att gemensamt arrangera stora evenemang framöver, vilket vi tror medför stora vins-ter för medborgarna. 

Om SM-veckan

SM-veckan genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar. SM-veckan är öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 71 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 210 idrotter. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck