2022-12-12 20:56Nyheter

Kommunfullmäktige i Lidköping beslutar om ny politisk ledning

Kommunfullmäktige i Lidköping beslutar om laguppställning för ny politisk ledningKommunfullmäktige i Lidköping beslutar om laguppställning för ny politisk ledning

Under kvällen sammanträdde årets sista kommunfullmäktige i Lidbeckska huset och mycket fanns att besluta om. Bland annat utsåg mötet kommunalråd, ordföranden och ledamöter för de kommunala nämnderna och bolagen 2023–2026. Detta med en ny stundande organisation och med ett nytt politiskt styre. Vilka är då de som valdes, och hur ser kommunalråden på sitt nya uppdrag?

kommunalråd: Ulrika Gartman Blom (M)

Det känns väldigt bra att det blir ett nytt politiskt styre och det känns fantastiskt att bli den första kvinnliga kommunstyrelseordföranden i Lidköping.

Det känns väldigt bra att det blir ett nytt politiskt styre och det känns fantastiskt att bli den första kvinnliga kommunstyrelseordföranden i Lidköping.

kommunalråd: Pär Johnsson (L)

Hedrad och glad över förtroende att som första vice ordförande i Kommunstyrelsen få representera vår fantastiska stad som jag är så stolt över.  Att dessutom bli vald till ordförande i Bildningsnämnden är även detta ett uppdrag som jag som Liberal ser fram emot.

Jag är hedrad och glad över förtroende att som 1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen få representera vår fantastiska stad som jag är så stolt över. Att dessutom bli vald till ordförande i Bildningsnämnden är även detta ett uppdrag som jag som Liberal ser fram emot.

Oppositionsråd: Gustav Edvinsson (S)

Det känns hedrande att bli utsedd till oppositionsråd. Nu börjar arbetet med att kritiskt granska det nya styret.

Det känns hedrande att bli utsedd till oppositionsråd. Nu börjar arbetet med att kritiskt granska det nya styret.

Ordföranden för nämnder och bolag:

Kommunstyrelsen: Ulrika Gartman Blom (M), 1 vice Pär Johnsson (L), 2 vice Gustav Edvinsson (S)

Välfärdsnämnden: Tommy Larsson (KD)

Bildningsnämnden: Pär Johnsson(L)

MIljö- och byggnadsnämnden: Carl Rudbeck (M)

Servicnämnden: Mats joräng (M)

Fritids- och föreningsnämnd: Eva Sunnercrantz (L)

Kulturnämnden: Maria Edström (KD)

AB Bostäder: Henrik Gallus (L)

Lidköpings Näringslivsfastigheter: Sofie Hamilton (M)

Lidköping Energi AB: Sten-Erik Lager (KD)

Lidköping Miljö och Teknik AB: Michael kaufmann (KD)

Lidköping elnät AB: Michael Kaufmann

Lidköping/Hovby flygplats: Ordförande Lars-Erik Florberger (L)


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck