2022-06-13 05:51Nyheter

Invigning av ny fritidsgård

Invigning av MG FritidsgårdInvigning av MG Fritidsgård

Välkommen tisdag 14 juni på invigning av Ung i Lidköpings nya fritidsgård

Vi firar öppningen av vår nya MG Fritidsgård i Mariakyrkans före detta lokaler.

15:00-17:00 - Vi välkomnar alla till Ösbyskolans skolgård där vi bjuder på massa roliga aktiviteter.

Kom hit och prova på fotbollsdart, sumobrottning, dans, 5-kampsaktiviteter, fotbollsbiljard, kampsport, back out poetry, streetArt, jonglering, basket, frisbee, gaming, skapa med lera, spela bingo, snurra på lyckohjulet eller låna en bok. Här finns något att göra för alla och vi kommer att bjuda på grillat.

16:00-16:15 Invigningstal och bandklippning.

Därefter är våra samarbetspartner välkomna in för att titta på våra nya lokaler.

18:00-20:00 öppnar vi upp MG Fritidsgård för dig som går i årskurs 5 till 19 år.

Det blir DJ Elliot, Weareatlas, Mariocart-turnering, måla flagga, fläta armband, spela pingis, brädspel. Kom hit, ta en fika och teckna gårdskort.

Välkommen!

Invigningen sker i samarbete med: Social välfärd, Lidköpings Dataförening, Lidköpings Bibliotek, IndepenDance Academy, Vi Unga, Lidköpings Kampsport, Ica Supermarket och Aktiv.

Bakgrund

Stora satsningar resulterar i en ny lokal och utökad verksamhet. Kultur & Fritid tog 1/1 2021 över fritidsgårdsverksamheten från Barn & Skola. Innan Kultur & Fritid tog över all fritidsgårdsverksamhet fanns en fritidsgård i Kultur & Fritids regi och sex grundskolor organiserade under Barn & Skola där också fritidsgårdsverksamhet bedrevs. Vid övergång av verksamheten fanns förhoppningar att förändringen skulle få positiva effekter på barn och unga i åldrarna 10-15 år. Under 2021 har satsningar gjorts enligt den plan som fanns inför övergången av verksamheten. Kultur & Fritid ser tydligt att ytterligare utveckling av verksamheten på Margretelund skulle innebära fler positiva effekter för barn och unga i området. Kultur & Fritid har tittat ny lokal för fritidsgårdsverksamheten för att kunna utöka verksamhetens öppettider och få en lokal anpassad efter den verksamhet som bedrivs. En ny lokal skulle innebära ökade kostnader i form av ökad hyra och ökad kostnad för personal. Förvaltningen ser att delar av de ökade kostnaderna kan bäras inom ramen för Ungdomsenhetens budget och delar genom att omfördela medel från förvaltningens totala budget för extra insatser i Margretelund.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg