2023-03-20 18:23Nyheter

Högt betyg för äldrevården i Lidköpings kommun

Socialstyrelsens undersökning visar på fantastiska siffror för Lidköping. Socialstyrelsens undersökning visar på fantastiska siffror för Lidköping.

I Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” får Sektor social välfärd inom Lidköpings kommun fina betyg av sina brukare. Undersökningen visar att verksamheterna ligger högt över riksgenomsnittet i fråga om trygghet, tillgänglighet och inflytande. Hur arbetar dessa verksamheter för att nå framgång och hur tänker de kring sina brukare och deras behov?

Socialstyrelsens brukarundersökning är nationell och syftet med undersökningen är enligt myndigheten att kartlägga de äldres uppfattning om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre. Totalt svarade 81 902 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 58,6% av de tillfrågade.

Socialstyrelsens undersökning visar på fantastiska siffror för Lidköping. I elva av sjutton frågor får kommunen över 85 procents nöjdhet. På bilden ser vi området centrum öst hemvårds resultat för hur nöjda brukarna sammantaget är med sin hemtjänst. Siffran 98 procent talar för sig själv.

Socialstyrelsens undersökning visar på fantastiska siffror för Lidköping. I elva av sjutton frågor får kommunen över 85 procents nöjdhet. På bilden ser vi området centrum öst hemvårds resultat för hur nöjda brukarna sammantaget är med sin hemtjänst. Siffran 98 procent talar för sig själv.

På Skaragatan ligger mötesplatsen Hjärtat. Varje dag kommer det pensionärer hit för att äta lunch, gympa, lyssna på musik, delta i en Quiz eller bara för att umgås en stund. I lokalerna har även verksamheten centrum öst hemvård och enhetschefen Jennie Lindlöf sitt kontor. Jennie förklarar att även om brukaren är i fokus så börjar arbetet alltid med personalen. Många har jobbat länge och känslan av otillräcklighet kan vara nog så påtaglig emellanåt. Det är ofta ett tungt arbete de utför och då är det viktigt att coacha aktivt och prata om vad som gjorts snarare än vad som inte hunnits med.

Mötet mellan personal och brukare är naturligtvis det absolut viktigaste, men värdegrunden är helt avgörande för det mötet och för en bra samanhållning inom personalgruppen. Det är förutsättningen för att vi ska kunna leverera en god service, säger Jennie Lindlöf, enhetschef på centrum öst hemvård.

Mötet mellan personal och brukare är naturligtvis det absolut viktigaste, men värdegrunden är helt avgörande för det mötet och för en bra samanhållning inom personalgruppen. Det är förutsättningen för att vi ska kunna leverera en god service, säger Jennie Lindlöf, enhetschef på centrum öst hemvård.

Filosofin är att de som leder verksamheter måste vara på plats, finnas tillgängliga och visa glädje. Sådant smittar av sig och verksamheten får personal som mår bra och tar ansvar. De vågar testa nytt och de vågar misslyckas. Så utvecklas modern verksamhet. Blir det fel så tar man nya tag och börjar om!

Jag tycker hemtjänsten är mycket bra, allt funkar till nästan 100%. När det händer något akut säger jag bara till, så fixar de det samma dag. I övrigt kommer de alltid när de ska, säger pensionären Ulla Wahlgren där hon poserar framför framlidne maken Gunnars guldskivor efter tiden i Cool Candys.

Jag tycker hemtjänsten är mycket bra, allt funkar till nästan 100%. När det händer något akut säger jag bara till, så fixar de det samma dag. I övrigt kommer de alltid när de ska, säger pensionären Ulla Wahlgren där hon poserar framför framlidne maken Gunnars guldskivor efter tiden i Cool Candys.

En annan framgångsfaktor är brukar- och anhörigträffarna. Igenkänning och nära kontakt är avgörande för att få så bra effekt som möjligt. Att ingen känner brukaren så som deras anhöriga, det säger sig självt. Det viktiga är att använda dem och deras kunskap som resurs och hitta ett väl fungerande samarbete. Då kan man nå långt. De anhöriga och verksamheten behöver varandra och de har ju samma mål.

Mötesplatserna är oerhört viktiga. Det handlar om gemenskap och socialt sammanhang och personalen arbetar aktivt med att få pensionärerna att engagera sig. I dag är det stationsgympa.  Bakre raden fr v. Karl-Erik Nilsson, Bosse Eklind, Håkan Lundqvist, Lisbette Alm, Jerker Halvarsson, Fritz De Roos. Främre raden fr. v. Gudrun Hjelm, Ingegärd Svanström, Kerstin Adolfsson.

Mötesplatserna är populära. Det handlar om gemenskap och socialt sammanhang och personalen arbetar aktivt med att få pensionärerna att engagera sig. I dag är det stationsgympa. Bakre raden fr v. Karl-Erik Nilsson, Bosse Eklind, Håkan Lundqvist, Lisbette Alm, Jerker Halvarsson, Fritz De Roos. Främre raden fr. v. Gudrun Hjelm, Ingegärd Svanström, Kerstin Adolfsson.

Nu kommer verksamheten utvärdera undersökningen på personalmöten och titta över förbättringsområden. De vill inte luta sig tillbaka. Tillsammans vill de fortsätta utvecklingen för brukarna, för bättre service och för fortsatt fina siffror i framtiden. Och det är just det som gör att man kommer lyckas!

 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck