2020-10-23 05:01Pressmeddelande

Pressinbjudan 26 oktober – Kunskapsförbundet Väst firar certifierade teknikutbildningar tillsammans med Innovatum och NEVS.

Varmt välkommen att fira Kunskapsförbundet Västs certifierade utbildningar som ger elever de kunskaper som företagen önskar. 

Träffa studerande, personal och ledning från Kunskapsförbundet Väst då de firar och uppmärksammar att vuxenutbildningens tekniska utbildningar nu är certifierade enligt Teknikcolleges kriterier.

Tid och plats: 26 oktober 2020, kl. 13.00-15.30. Birger Sjöberggymnasiets aula, Vänersborg.

Program:

Inledningstal. Johan Olofson – förbundsdirektör Kunskapsförbundet Väst, och Tomas Wahlberg – ordförande i lokal styrgrupp Teknikcollege Trollhättan/Vänersborg

Teknikcollege-certifiering. Utdelning av diplom. Personal från Yrkeshögskolan och vuxenutbildningens yrkesutbildningar medverkar.

Föreläsning. Martin Wänblom, VD Innovatum. Teknikspaning.

Teknikcollege. Susan Patriksson, ordförande i regional styrgrupp, och Cecilia Sandberg, processledare, visar på goda exempel och berättar om Teknikcollege syfte och mål.

Föreläsning. Felix Andlauer, Energy Strategist NEVS. Mobility solutions.

Rundvandring Birger Sjöberggymnasiet. Studerande på Yrkeshögskolan och vuxenutbildningens yrkesutbildningar visar runt och berättar mer.

Bakgrund

Den efterlängtade certifieringen innebär att Vuxenutbildningen utbildar med hög kvalitet i samarbete med industrin. Vuxenutbildningen på Kunskapsförbundet Väst certifieras enligt Teknikcolleges åtta kriterier om kvalitet och industriell förankring.

De utbildningar som är godkända är:

  • Underhållsteknisk utbildning 300 YH-poäng
  • Drift och underhållsteknisk utbildning 200 YH-poäng
  • CNC operatör - 1000 GY-poäng

 Enligt Lennart Talp, biträdande rektor på Vuxenutbildningen, är certifieringen oerhört värdefull för skolan, de tekniska utbildningarna och framför allt för de studerande.
- Att utbildningen är certifierad enligt Teknikcolleges kriterier är en kvalitetsmarkör för arbetsgivarna. Teknikcollege har gott renommé i branschen och då industrin söker kompetent personal är elever som gått teknikcollegecertifierade utbildningar attraktiva, säger han.

Tomas Wahlberg, ordförande i lokal styrgrupp Teknikcollege Trollhättan/ Vänersborg, som arbetar på ANVA KSG AB säger:
-Det här är väldigt roligt då det är viktigt för industrin att ha en hög kvalitet på utbildningen där eleverna får rätt kompetens för att bli våra framtida kollegor.

I Teknikcolleges kvalitetsarbete är det två behov som ska tillfredsställas. Dels de tekniskt inriktade företagens behov av kvalificerad arbetskraft, dels de studerandes behov av en attraktiv utbildning som kan leda till jobb, eller lägga en god grund för vidare studier.

För mer information kontakta
Lennart Talp, biträdande rektor på Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst,

på telefon 0520-524177 eller lennart.talp@kunskapsforbundet.se

 

 


Om Kunskapsförbundet Väst

Med cirka 3 000 elever som studerar på våra gymnasieskolor och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen är vi en av Västsveriges största utbildningsanordnare.