2014-03-28 10:48Pressmeddelande

Vårens stora folkmusikfest: LÅT! 2014!

null

Man brukar säga att musik är möten - när man ser och hör Kungl. Musikhögskolans folkmusikstudenter förstår man varför.

Här ryms musiker och artister ur en bred flora av folk- och konstmusikaliska traditioner - ledda utav några av Sveriges allra främsta musiker inom genren.

LÅT! är den årliga vårkonserten där studenterna från Kungl. Musikhögskolans folkmusikinstitution bjuder in till en stor musikfest!

Här presenteras folkmusikalisk fusion med musik och berättelser ifrån alla världens hörn - allt möts i den gemensamma viljan i att uttrycka och beröra lyssnaren. Samspelet står i fokus och konserten är uppbyggd på ensemblespel av olika slag, efter konserten blir det fest med spel och dans!!

Missa inte detta fantastiska tillfällen till att upptäcka nya musikaliska världar och möten tillsammans med morgondagens folkmusiker!

Lördag 12/4 från 18:00
Studion, Kulturhuset, Sergels torg
Fri entré

Se även:
http://www.facebook.com/events/224633477730175

http://youtu.be/vhrzA3UfQHg

www.kmh.se/låt

Mera info: 
Katarina Söderlund, student vid Institutionen för folkmusik
070-759 19 13

Gunnel Mauritzson, adjunkt i sång vid Institutionen för folkmusik
070-535 44 19


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling