Kungl. Musikhögskolan


Press och nyheter

Nyheter

Om oss:

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771 det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt.

Vi utbildar cirka 1300 studenter om året inom bland annat folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. Vi har ett särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

På musikhögskolan bedrivs även konstnärlig och vetenskaplig forskning. Med vår forskarutbildning utbildar vi bland annat i musikterapi och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.

Kontaktpersoner

Peder Hofmann
Chef för samverkansavdelningen
Peder Hofmann
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner