2013-03-06 16:15Pressmeddelande

Stockholm i seriernas värld – installation med interaktiv musik

Torsdag-lördag 7-9 mars kommer en installation med interaktiv musik äga rum i serieutställningen på Stadsmuseet. Kom och upplev samspelet på plats mellan Dig, musiken och utställningen. 

Musiken, som förändras beroende på hur besökarna rör sig i rummet, är skriven och producerad speciellt för utställningen av studenter på Kungliga Musikhögskolans utbildning i Musik- och Medieproduktion. 

Invigning av installationen torsdag 7/3, kl. 17.30. Övriga öppettider under 8-9/3, kl 11-17.


Mer information om utställningen:

http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=329&sprak=svenska

Välkomna!
Hans Lindetorp, adjunkt
Institutionen för musik- och medieproduktion (MoM)
hans.lindetorp@kmh.se
tel. 073-628 73 35 


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling