2014-05-29 13:02Pressmeddelande

STHLM New Opera – fyra nya kortoperor i samarbete! 30/5-4/6

null

Fyra nya kortoperor har skapats av studenter i ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Dramatiska Högskola (StDH), Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Operahögskolan (OHS). De framförs nu av sångare från Operahögskolan och KMH Futurum-ensemblen.


Dramatiker och scenografer från StDH, tonsättare, dirigent och instrumentalister från KMH samt sångare, regissörer och repetitörer från OHS skapar och framför kortoperor utifrån några givna parametrar.

– Tonvikten har legat på att komma fram till både personligt angeläget, men ändå allmängiltigt, drama som ropade på musik, säger Kerstin Perski, dramatiker och librettohandledare.

– Det kunde vara en thriller, en komedi, en tragedi eller något annat. Frågan vi ville att studenterna skulle ställa sig var på vilket sätt denna händelse, grundad i verkligheten, kunde bli ett material för musikdramatik.

– En tonsättare kan förvandlas av att göra en hel story till sång, eftersom förutsättningarna är så annorlunda än när man skriver instrumentalmusik, säger Hans Gefors, tonsättare och handledare i musikdramatiskt komponerande. 

– Den första operan brukar vara längre än något annat hen har gjort och operan blir till ett elddop, och man kan komma stärkt ur denna "luttrande prövning".

Resultatet har nu blivit fyra helt färska kortoperor som, helt oberoende av varandra, har skapats av fyra par librettister/tonsättare.

Kortoperorna spelas på Operahögskolan:
premiär fre 30/5 kl. 19.00 
därefter föreställningar 
sön 1/6 kl. 15.00
mån 2/6 kl. 19.00 - OBS FULLSATT
ons 4/6 kl. 19.00 - OBS FULLSATT

Biljetter (gratis) till föreställningarna bokas på adress: biljett@opera.uniarts.se

Hitta till Operahögskolan, Teknikringen 35

November
En ung kvinna är intagen på psykiatrisk slutenvård efter ett självmordsförsök. Med sig har hon ett avskedsbrev som hon läser gång på gång. Sjukskötaren som ser efter henne vet inte att hon har saml t på sig en större mängd tabletter. Ska hon återigen försöka ta sitt liv? Eller är det ett rop på hjälp? Och vem är det hon ropar till?

Musik: Andreas Zhibaj (KMH)
Libretto: Jani Lohikari (STDH)
Dirigent: Ruut Kiiski (KMH)
Regi: Mårten Forslund (OHS)
Scenografi: Linn Henriksson Strååt (STDH)
Kostym: Maria Peterson (STDH)

Patienten: Heddie Färdig (OHS)
Besökaren: Cornelia Beskow (OHS)
Sjukskötaren: Markus Pettersson (OHS)


Ett grymt och ohyggligt skämt

Samuel, en äldre man, vaknar mitt i natten. Han har tydligen somnat på soffan i vardagsrummet. Men ingenting ser ut som det brukar. Ur dunklet lösgör sig främmande gestalter. De är både fascinerande och skrämmande. Och han är lika fascinerande och skrämmande för dem. Allt är högst besynnerligt. Och det är visst inte en dröm.

Musik: Jesper Nielsen (KMH)
Libretto: Dimen Abdulla (STDH)
Dirigent: Ruut Kiiski (KMH)
Regi: Mårten Forslund (OHS)
Scenografi: Linn Henriksson Strååt (STDH)
Kostym: Maria Peterson (STDH)

Döden: Albina Isufi (OHS)
Hypnos: Heddie Färdig (OHS)
Samuel: Markus Pettersson (OHS)


Alla människor är bomber

En soldat kommer hem till Sverige efter en tids tjänstgöring i Afghanistan. Hennes mor trodde att hon var död. Det är inte den enda hemligheten som under kort tid vecklas ut. Minnen och drömmar blandas och vad som faktiskt hänt är högst osäkert. Verket tar avtryck av den antika myten om Persefone och Demeter men speglar en dagsaktuell politisk fråga. I media har vi på senare tid sett hur stark kritik riktas mot svenska försvarsmaktens brist på ansvarstagande gentemot soldater i allmänhet och tolkar i synnerhet. Det mytiska, politiska och personliga mynnar ut i den tidlösa frågan: Vad händer med hemkommande soldater som varit med om svåra situationer på fältet?

Musik: Sandra Broström (KMH)
Libretto: Jerker Beckman (STDH)
Dirigent: Ruut Kiiski (KMH)
Regi: Dan Turdén (OHS)
Scenografi: Ebba Forstenberg (STDH)
Kostym: Stina Hedin (STDH)

Dottern: Amanda Larsson (KMH)
Modern: Åsa Jäger (OHS)
Tolken: Calle Lindén (OHS)


Purer Air Than Mortals
Den 6 juni 1924 gjorde George Mallory ett ödesdigert försök att tillsammans med Andrew Irvine nå toppen av Mount Everest. Vädret är klart och på håll ser Noel Odell, gruppens tredje medlem, de andra två närma sig toppen. Men vädret vänder och Mallory och Irvine försvinner ur sikte och kommer aldrig tillbaka. 1999 hittades Mallorys mumifierade kropp. Nådde han någonsin toppen? Purer Air than Mortals är en fantasi över expeditionens sista timmar. I skildringen av utsattheten hos trion ser vi även en berättelse om den tid då vita män gjorde allt för att kartlägga och erövra varenda vit fläck på kartan samt de tanke-strömningar som genomsyrade tiden.

Musik: Petter Ekman (KMH)
Libretto: Joel Nordström (STDH)
Dirigent: Ruut Kiiski (KMH)
Regi: Dan Turdén (OHS)
Scenografi: Ebba Forstenberg (STDH)
Kostym: Stina Hedin (STDH)

George Mallory: Åsa Jäger (OHS)
Noel Odell: Heddie Färdig (OHS)
Andrew Irvine: Albina Isufi (OHS)


KMH Futurum-ensemblen
Frans Hagerman - piccolaflöjt/altflöjt
Young-So Lee - saxofoner
Johan Segerman - fagott/kontrafagott
Mattias Hall - trumpet
Eeva Vesamäki - violin 1
Sonia Waloszczyk - violin 2  
Philip Runsteen - viola
Johannes Rydén - cello
Iveta Calite - piano
Jacob Lidåkra - celesta
Rikard Markstedt - slagverk
Francesco Moretti - accordeon


Jimmy Ström - ljus
John Holmqvist - scenmästare
Hans Gefors/Pär Lindgren/Karin Rehnqvist - Handledare tonsättare
Kerstin Perski - Handledare librettister
B. Tommy Andersson - Handledare dirigent
Jan Risberg - Handledare/instudering KMH Futurum-ensemblen 
Christine Morgan -Musikalisk instudering
Michael Engström - Musikalisk instudering/repetitör
Stina Ancker/Wilhelm Carlsson - Handledare regissörer
Per A Jonsson - Handledare scenografer
Ann-Margret Fyregård - Handledare kostymörer
Janina Rolfart - Handledare maskör


Mera info:
Bengt Strokirk, projektsamordnare KMH
070-597 16 34


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling