2013-11-05 13:30Pressmeddelande

Spadtag idag för världens modernaste musikhögskola

null

Mitt i Stockholm startar nu bygget av nya Kungliga Musikhögskolan (KMH). KMH ska bli en central mötesplats för musik och kommer att stärka Stockholms internationella attraktionskraft inom konstnärlig utbildning och forskning. Ett symboliskt spadtag tas idag av utbildningsminister Jan Björklund, KMH:s rektor Cecilia Rydinger Alin, KMH:s studentkårs ordförande Cecilia Eriksson, hovsångerskan och KMH-alumnen Anne Sofie von Otter, Akademiska Hus regiondirektör Sten Wetterblad och VD för NCC Construction Sverige AB Svante Hagman. 

Med nya lokaler, modern infrastruktur och teknik är målet för KMH att bli världens modernaste musikhögskola. Ett nytt musikcentrum skapas för såväl studenter, lärare och allmänhet med utbildning, vetenskaplig och konstnärlig forskning, gränsöverskridande verksamhet och ett stort utbud av konserter. Akademiska Hus investerar cirka 800 miljoner i projektet. Finansieringen av infrastruktur, teknik och övrig inredning sker med externa medel. För detta har KMH hittills mottagit donationer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Familjen Erling-Perssons Stiftelse omfattande sammanlagt 45 miljoner kronor.

– KMHs nya campus kommer att möjliggöra utbildning och forskning i världsklass och ytterligare stärka vårt nationella uppdrag att forma nästa generations musiker och utbilda framtidens världsstjärnor, säger Cecilia Rydinger Alin, rektor vid Kungliga Musikhögskolan.

Det nya campusområdet kommer att bestå av två nybyggda hus som omger det byggnadsminnes­förklarade stallkomplexet uppfört i tegel, vilket förutom stall även innefattar det gamla ridhuset. Högskolans centrala funktioner, konsertsalar, studiokomplex, undervisningssalar och kontor för ledning, lärare och administration förläggs till ett hus med glasfasad mot Valhallavägen och byggs samman med den gamla stallbyggnaden, som blir det nya högskolebiblioteket.

Det andra nya huset har en putsad fasad och innehåller i huvudsak övningsrum samt en körsal på pelare med utsikt åt tre väderstreck. Huset är lokaliserat på tomtens västra sida med långsidan mot Lidingövägen – mitt emot Stockholms stadion. Tillsammans med stall och ridhus definierar de nya byggnaderna stallplanen, som bevaras till sin karaktär genom tegelbyggnadernas tyngd och markens behandling. Den gamla stallbacken blir på så sätt KMH:s centrala uterum. Runt KMH byggs bostadsrätter.

– Akademiska Hus är mycket stolta över att äntligen påbörja nybyggnationen av en musikhögskola i världsklass och samtidigt bidra till universitetshuvudstaden Stockholms utveckling, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.

De nya lokalerna för Kungliga Musikhögskolan omfattar sammanlagt 21 600 kvadratmeter och beräknas stå färdiga under våren 2016. 

Högupplösta skisser på Kungliga Musikhögskolan finns att ladda ner här:

http://mynewsdesk.com/se/pressroom/akademiska_hus_ab

För mer information:Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Region Stockholm
Tel: 0702-09 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Cecilia Rydinger Alin, rektor KMH

genom Måns Tengnér, samverkansledare

Tel: 0701-73 15 63

E-post: mans.tengner@kmh.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se


Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 57 miljarder och en omsättning på fem, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 26 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om Kungliga Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling