2015-04-15 12:32Pressmeddelande

Sista chansen idag: Ämneslärarutbildning och fristående kurser på KMH!

null

Idag 15 april är sista dagen för anmälan till Kungl. Musikhögskolans ämneslärarprogram. Även sista dag att anmäla till Kulning, Sångmetodik, Rytmik och instrument – och KMH:s många andra fristående kurser.

De fristående kurserna kan du gå som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval och/eller särskilda antagningsprov kan förekomma.

Som student på Sveriges enda fristående musikhögskola andas och lever du musik dygnet runt. På KMH undervisar många av landets mest framstående lärare i musik som hjälper dig utvecklas som musiker och lärare. Här tar vi vara på talang och låter kreativiteten flöda. Som student får du massor av inspiration och lär dig också inspirera andra att använda musik.

– Du får en bra grund att stå på, du kommer att ha koll på att både spela och lära ut de ensembleinstrument som numera är så viktiga i läroplanen i musik, säger Vanja Rehn, som gick ut KMH:s ämneslärarprogram i musik förra året och direkt fick arbete i Tyresö utanför Stockholm.

– Du får tillfälle att lära dig av verkliga topplärare. Och så får du skapa en massa kontakter som man på olika sätt har nytta av i yrket.

Läs mer om ämneslärarprogrammet

Fristående kurser:

European Master Classes and Orchestra 1-3, vardera 7,5 hp (för dessa tre kurser sista anmälningsdag 27/5, i samarbete med Aurora Chamber Music)

Folkmusikensemble 5 hp

Folkmusikteori, introduktion 5 hp

Folksångensemble 5 hp

Grundläggande musiklära i teori och praktik, 15 hp

Handledarutbildning för musiklärare 7,5 hp

Handledarutbildning i musikterapi 30 hp

Instrumentalmetodik 1, 10 hp

Körmetodik 1, 5 hp

Kulning, 5 hp

Musik och hälsa, 30 hp

Musikteorimetodik 1, 5 hp

Rytmik och instrument 1, 5 hp

Rytmik – Musik – Metodik, steg 1, 10 hp

Sångmetodik 1, 10 hp

Sångmetodik, fördjupning, 10 hp

Teoretiska perspektiv inom musikpedagogik 15 hp

Se vidare www.kmh.se/fristående-kurser


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling