2015-04-27 12:05Pressmeddelande

Ruut Kiiski och Andreas Eriksson i examenskonsert med Norrköpings Symfoniorkester

null

Ruut Kiiski och Andreas Eriksson, masterstudenter i orkesterdirigering vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), leder Norrköpings Symfoniorkester i en gemensam examenskonsert på onsdag 29 april i De Geerhallen i Norrköping.

– Det är en fantastisk möjlighet för oss unga dirigenter att få jobba med en professionell symfoniorkester som Norrköpings symfoniorkester. Det är viktigt för vår utveckling och för utbildningen av svenska dirigenter, säger Andreas Eriksson.

Publiken får höra verk av Elgar, Sibelius och ett uruppförande av den tidigare KMH-studenten Petter Ekman - allt med fri entré.

Andreas Eriksson från Sollentuna började som valthornist men blev tidigt antagen till programmet för orkesterdirigering i Stockholm. Han har redan samarbetat flera svenska orkestrar, bland annat Gävle Symfoniorkester och Kungliga Hovkapellet. Andreas har valt att dirigera Sibelius andra symfoni.

-Vi som ska examineras får själva välja verk, med hänsyn taget till styckets längd och orkesterns storlek, säger Andras Eriksson. Och jag har alltid älskat Sibelius musik.

Ruut Kiiski från Finland har redan två masterexamina bakom sig från Sibelius-Akademien i Helsingfors, som kyrkomusiker och kördirigent. Hon kommer bland annat att leda orkestern i uruppförandet av Petter Ekmans Tagli, pugni. Ett verk på sju minuter som kompositören skrivit särskilt för henne.

– Modern musik är viktig för mig. Därför är jag glad att kunna göra det här verket i min examenskonsert eftersom det visar vilken typ av dirigent jag är, säger Ruut Kiiski. Jag är mycket förväntansfull inför konserten.

Senare i vår kommer Ruut och Andreas bland annat att delta i en masterclass i Stockholm för dirigentnestorn Herbert Blomstedt – och sedan väntar frilansuppdrag för olika orkestrar, hemma i Finland för Ruut och huvudsakligen i Sverige för Andreas, som också ska hinna med att gifta sig till sommaren.

***

Konserten ingår i ett långsiktigt samarbete mellan KMH och Norrköpings Symfoniorkester. Det innebär att KMH:s studenter med jämna mellanrum får möjlighet att arbeta med Norrköpings Symfoniorkester, både som dirigenter och som tonsättare av nya orkesterverk.

Hela konsertprogrammet:

Onsdag 29 april kl 19.00 De Geerhallen Norrköping
Fri entré

Ekman Tagli, pugni dirigent Ruut Kiiski
Elgar Enigmavariationer dirigent Ruut Kiiski

Sibelius Symfoni nr 2 dirigent Andreas Eriksson

www.norrkopingssymfoniorkester.se

www.facebook.com/norrkoping.symphony

#kmhstockholm


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling