2018-11-19 11:06Pressmeddelande

Presentationer, konsert och seminarium när "Musik i oordning" går i mål

null

Klas Nevrin, musiker och lektor i improvisation vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), har i det treåriga projektet Musik i oordning undersökt och utvecklat metoder för kollektiv improvisation och kreativitet, tillsammans med sin Revoid Ensemble.

Resultaten av projektet, som har finansierats av Vetenskapsrådet och Stockholms konstnärliga högskola, presenteras nu i form av tre dagars presentationer, konsert och ett seminarium.

När är en kreativ process genuint kollektiv? Hur kan vi skapa omständigheter som är fruktbara för kollektivt skapande? Och vilka är de sociala och politiska betydelserna av detta? Det är några av frågorna som projektet Musik i oordning har ställt. Syftet har varit att beforska kollektiv improvisation i musik och samtidigt bidra till en djupare förståelse av kollektiv kreativitet.

Klas Nevrin och hans forskningsteam kommer att presentera en samling metoder som utökar möjligheterna till kollektivt skapande, metoder som också kan bli användbara inom andra områden än musik. 

Klas Nevrin.

  

När instrumentstämmor befinner sig i friktion med varandra, genom att variera sig relativt självständigt, men samtidigt överlappar, då kan de växelverka via de lyssningssätt och reaktionssätt som skapar feedback-loopar mellan musikerna. 

Denna produktiva blandning av med- och motspel iscensätts genom “möjlighetsskapande avgränsningar” eller attractors, vilka avgränsar musiken i någon parameter så att det skapas en “kommunikativ struktur” mellan olika stämmor - samtidigt frigörs andra parametrar för ett prövande av mer otyglad eller oordnad variation. I och med att musikerna både påverkar och påverkas av varandra samtidigt, uppstår det som kallas självorganisering: dvs klanger, rytmik, etc. organiseras ”av sig självt”.

Med “oordnande” metoder kan kollektivt skapande medföra intensiv lyhördhet för de skillnader som passerar mellan deltagarna. De involverar en process genom vilka alla kontinuerligt kan respondera på möjligheter till samtidig divergens (motspel) och konvergens (medspel). Detta inbjuder till att skillnader kan spela produktivt med/mot varandra och har betydelse för socio-politiska kontexter även utanför musiken. Projektet belyser också experimentell konst som ett lekfullt sätt att ta del av en transformativ praktik, med en möjligen underskattad betydelse för det moderna samhället.

Forskningsteamet har letts av Klas Nevrin och inkluderar Ricard Österstam (trummor), Katt Hernandez (violin), Anna Lindal (violin) och Vilhelm Bromander (bas).

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och Stockholms Konstnärliga Högskola, och har bestått av en serie forskningslab och konstnärliga produktioner under 2016-2018.

  

* * *

  

MUSIK I OORDNING — MOTSPEL, KOMPLEXITET OCH KOLLEKTIV IMPROVISATION

presentationer 28-30 november 2018 

Kungl. Musikhögskolan
Valhallavägen 105 i Stockholm
T-bana Stadion

  

Onsdag 28 november 15.30 
Kreativiteum/Svarta lådan

Offentlig presentation (förbokning via Billetto)

15.30-17.00 Presentation

17.15-18.30 Open Lab (frågor, demonstrationer)

  

Torsdag 29 november 19.00
Kreativiteum/Svarta lådan

Offentlig konsert (fullsatt)

  

Fredag 30 november 10.00
Nathan Milsteinsalen

Offentligt forskningsseminarium

10.00 - 12.00: Åsa Stjerna & paneldiskussion (Kim Hedås, Stefan Östersjö, Henrik Frisk, Annette Arlander)

12.00 - 13.00: Lunch

13.00 - 15.00: Öppen diskussion

Föranmälan: klas.nevrin@kmh.se

Se även projektets webbplats: http://musicindisorder.se

För mera information:

Klas Nevrin
klas.nevrin@kmh.se
073-628 58 30

Ovan: Ett diagram över samspelet mellan vissa av improvisationens parametrar som de identifierats i projektet.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling