2020-04-24 07:58Pressmeddelande

Musiken hjälper oss att lyssna inåt i nytt masterprojekt

null

I tyskan är det bara ordet zu som skiljer ordet lyssna (zuhören) från att höra (hören). Av ordet inspirerades masterstudenten Birgitta Flick till att komponera verket Lyssna, som öppnar upp och skapar ett gemensamt rum för åhörarna.

Verket utgör kompositionsdelen i Birgitta Flicks examensprojekt på Kungl. Musikhögskolan (KMH) där hon läser sin master i komposition med jazzinriktning. Projektet har utvecklats i samarbete med Stockholms stift, Adolf Fredriks församling och Vokalensemblen i Sundbyberg inom det så kallade ESAIM-projektet.

- Jag har länge velat skriva för kör och även göra tonsättningar av psaltarpsalmer för en större uppsättning. Det var spännande att vara med i repetitionsprocessen, det var det som gjorde mitt masterprojekt annorlunda mot ett vanligt beställningsverk, säger Birgitta Flick.

Verket Lyssna är byggt på psaltarpsalm 39 och 40 och bär olika funktioner i gudstjänsten. Birgitta Flick har inspirerats av gamla traditioner från den gregorianska tiden och inkluderat utvalda psalmer och församlingens sång i musiken. Tanken är att gudstjänsten ska upplevas som en helhet och att församlingens sång ska vara en lika självklar del av det musikaliska skeendet som körens och oktettens sång och spel.

- En rad i de här psaltarpsalmerna handlar om att lyssna, det är en vädjan till mänskligheten att lyssna. Det handlar om att lyssna utåt men också att lyssna inåt, att ha lyhördhet för vad som är viktigt i livet, säger Rikard Lindberg Karlsson, dirigent för Vokalensemblen i Sundbyberg.

- Lyssna är ett magiskt ord för mig, säger Birgitta Flick. Som musiker är lyssnandet ett redskap jag hela tiden försöker utveckla för att kunna agera musikaliskt. Lyssnandet och intuitionen leder vägen. Det är det som gör att komposition och improvisation känns som delar av samma flöde och bara skiljer sig genom olika förhållande till tid, fortsätter Birgitta Flick.

Lyssna uppfördes för första gången vid mässan under Jubilate, Stockholm Stifts årligen återkommande kyrkomusikaliska fest, och finns att ta del av på KMH:s YouTube-kanal. Verket kommer även att framföras på Saint Peter's Church i New York City och på Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Berlin.

Hur utvecklingen av masterarbetet gick till kommer att presenteras av Birgitta Flick och Rikard Lindberg Karlsson på KMH X-day, en digital mötesplats där samarbetsmöjligheter presenteras och nya kontakter knyts mellan externa parter, forskare och masterstudenter från KMH och KTH. KMH X-day genomförs digitalt den 7 maj.

* * *

ESAIM

Etablering av självständiga arbeten som exjobb inom musik och teknik är ett flerårigt projekt där KMH och KTH utvecklar så kallade exjobb för utbildningar inom musik. Det finansieras av Vinnova.

Anmälan till KMH X-day är öppen till och med 26 april.

* * *

För mer information:

Birgitta Flick
birgitta.flick@student.kmh.se
+49-178 863 88 87

Rikard Lindberg Karlsson
Handledare och dirigent Vokalensemblen i Sundbyberg
rikard.lindberg.karlsson@svenskakyrkan.se
070-176 63 64

Emilie Lidgard
Koordinator ESAIM
Kungl. Musikhögskolan (KMH)
emilie.lidgard@kmh.se
072-084 33 75


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling