2016-10-19 07:30Pressmeddelande

Musik i oordning: Revoid Ensemble ger improvisationskonsert med CD-release

null

Klas Nevrins Revoid Ensemble är åtta högt aktade improvisationsmusiker från Norge, Sverige och USA. Den är också stommen i ett pågående forskningsprojekt som genomförs på Kungl. Musikhögskolan (KMH) med stöd av Vetenskapsrådet.

25 oktober ger ensemblen en konsert med anslutande CD-release i Nathan Milsteinsalen, en av de nyligen invigda konsertsalarna på KMH:s nya campus i Stockholm.

I samarbetet och forskningsprojektet smälter ensemblen samman en stor variation av akustiska och elektroniska ljud och skapar ett rikt dynamiskt spektrum. 

Det involverar även avvikande intonationer, med inspiration från bl a balafon- och gamelanstämningar, samt från kompositörer som Terry Riley, Charles Ives och Ben Johnston. Överlagringar av tempon och rubaton är ett annat signum, en “oordnad ordning” som kan skapa intressanta vägar för rytmisk växelverkan. 

De modulbaserade kompositionerna (samtliga av Klas Nevrin) inrymmer alltid kollektiv improvisation, men på ibland oväntade sätt. Förkomponerat material är t.ex. utformat så att det erbjuder musikerna nya sätt att skapa mångtydighet och interagera med varandra.

– Improvisatoriska skeenden kan säga en hel del om våra förväntningar och värderingar, vare sig det gäller musik, utbildning eller något annat sammanhang, säger Klas Nevrin.

– Vi prövar hur olika former av ordning och oordning är relaterade till varandra. Vi diskuterar etiska betydelser av kollektivt skapande även utanför musiken, och tittar också på hur icke-hierarkiska mellanmänskliga relationer kan utspela sig i ett nyfiket utforskande tillsammans.

Tisdag 25 oktober 19:00
Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan (KMH)
Valhallavägen 105, Stockholm

Fri entré!

---------------------------

För mera information:

Klas Nevrin
kompositör, pianist, lektor i improvisation
klas.nevrin@kmh.se
073- 628 58 30

---------------------------

The Revoid Ensemble består av:

Klas Nevrin – keyboards
Anna Lindal – violin
Katt Hernandez – violin
Audrey Chen – cello & röst
Vilhelm Bromander – kontrabas
Ricard Österstam – trummor
Per Texas Johansson – träblås
Eivind Lønning – trumpet

Konserten på Facebook:
https://www.facebook.com/events/320849821601844/

Se även:
http://musikioordning

http://www.kmh.se/musik-i-oordning

http://revoidensemble.com


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling