2013-12-20 14:10Pressmeddelande

Musik för dementa ger Krista Pyykönen pris för bästa masterarbete

null

Krista Pyykönen får Kerstin Eliassons pris för excellens i masterarbete på Kungl. Musikhögskolan 2013.

Krista är en klassiskt utbildad violinist, som i år har examinerats i det internationella masterprogrammet ”Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice” vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), där hon nu efter examen engagerats som lärare.

Kristas masterarbete ”Many Stories, Many Memories” undersöker metoder för att stimulera äldre finskspråkiga personer med demenssjukdomar att förbättra minne och upplevelser genom musik – närmare bestämt genom att knyta an till det finska nationaleposet Kalevala. Resultatet visade entydigt goda effekter på deltagarnas motorik, kreativitet, uttryck, sociala interaktion och självkänsla.

KMH ger sedan länge utbildning i ämnet musikterapi, som behandlar liknande områden. Nytt är att Kristas arbete är en del av en konstnärlig examen vid Institutionen för klassisk musik, där resultatet blivit både ett skriftligt arbete, en konsert och en DVD, där alla medverkande i projektet var involverade i den konstnärliga processen som aktiva deltagare.

– Jag blev intresserad i relationen mellan musik och demens för några år sedan när min mormor fick diagnosen, säger Krista.

– Min mormor verkade kunna komma ihåg händelser från sin egen livshistoria genom att sjunga sånger och läsa dikter, fortsätter Krista. Därför har projektet en väldigt personlig utgångspunkt för mig. Detta hjälpte mig också att hitta ramer tilll projektet med teman ur Kalevala-eposet.

Under de två åren på utbildningen samlade Krista data från Holland, England, Sverige och Finland. Hon deltog i ett symposium i London om musik och demens och intervjuade internationella professionella musiker och hälsovårdsarbetare.

Resultaten har presenterats på Gerontologikonferensen vid Helsingfors Universitet och kommer även att redovisas vid Music&Dementia-symposiet i Amsterdam i juni 2014.

– Att studera på masternivå i musik innebär att utbilda sig på högsta nivå i sitt instrument, samtidigt utforska och reflektera över konstnärskapet, säger Kerstin Eliasson, tidigare ordförande i styrelsen för Kungl. Musikhögskolan (KMH) och statssekreterare vid Utbildningsdepartementet för forskningsfrågor och frågor inom högre utbildning. Hon är fortfarande aktiv i forskningsfrågor nationellt och inom EU, och inrättade förra året priset för att lyfta fram en masterstudent som på ett extra briljant och kreativt sätt lyckats förena dessa två perspektiv.

– Det här gör jag också för att uppmuntra musikstudenter att gå vidare från kandidat- till masterutbildning. Jag tror det berikar dem som musikutövare. Jag vill också kunna visa utåt att KMH har gott om både begåvade och engagerade studenter! 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kmh:diva-1378
http://www.youtube.com/watch?v=TaVA4jLDod8Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling