2013-11-29 15:19Pressmeddelande

Miljondollarinvestering och musikstipendium till Sven Ahlbäck

null

Sven Ahlbäck, professor i svensk folkmusik vid KMH, har tilldelats Göran Lagervalls musikstipendium 2013 för sitt banbrytande arbete med att utveckla ämnet svensk folkmusikteori.

Stipendiet om 25.000 kr delades ut vid Kungl. Musikaliska Akademiens årliga högtidssammankomst 25 november.

Den fortsatta motiveringen lyder:

Genom sina pedagogiska modeller och sättet att presentera dem, alltid i nära anslutning till det egna musicerandet och med stor generositet och upptäckarglädje, har han fått en stor och växande skara av musiker och musikintresserade att upptäcka, fascineras av och fördjupa sin förståelse för svensk folkmusik. Hans insatser har haft oerhörd betydelse som inspiration till hela den kreativa förnyelse som genren genomgått de senaste tjugo åren.

Samtidigt har investerarna Almi Invest och Jari Ovaskainen beslutat placera 1 miljon amerikanska dollar i bolaget Doremir för fortsatt arbete med den bästsäljande musikappen ScoreCleaner, som utvecklats på initiativ av Sven Ahlbäck och Sven Emtell och som bygger på Sven Ahlbäcks forsknings- och utvecklingsarbete.

Se vidare:

www.musakad.se/index.html

http://almiinvest.se/sv/Nyheter/Unik-svensk-teknologi-gor-att-alla-kan-komponera-musik/


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling