2014-03-31 13:24Pressmeddelande

Michael Lind får Lifetime Achievement Award för livsgärning i tubans tjänst

null

Tubaisten och professorn vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) Michael Lind har tilldelats en Lifetime Achievement Award av det internationella tuba-eufoniumsällskapet, med säte i Wisconsin, USA.

Michael Lind (f. 1950) har undervisat på KMH sedan 1980, som professor i tuba och ensemblespel vid Institutionen för klassisk musik sedan 2007. Han har också varit gästprofessor på Indiana University i USA och är anlitad över hela världen som gästföreläsare och solist.

Michael Lind har under 40 år varit verksam som tubaist i olika skandinaviska orkestrar. Han har även uppträtt över hela världen och deltagit i inspelningar med många berömda musiker. Några skivor har getts ut i eget namn och innehåller såväl jazz som klassiska verk. 

Michael Lind var initiativtagare till och organisatör för den svenska Tuba-Workshopen 1977 och 1992, det första Skandinaviska Brass-Symposiet 1978, Den Skandinaviska Brassensemblen, Scandinavian Tuba Jazz och Symfonikernas Musikkår.

En lång rad tonsättare har skrivit direkt för honom. Han har även beställt ett fyrtiotal verk av nordiska tonsättare för bleckblåsinstrument i olika konstellationer.

1993 invaldes Michael Lind som ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien

Utmärkelsen kommer att delas ut vid en formell ceremoni i Bloomington, Indiana, USA, den 21 maj.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling