2013-03-26 11:28Pressmeddelande

LÅT! 2013: vårens stora folkmusikfest – konsert, dans och jam

null

– En experimentverkstad, en lekstuga, en inspirationsplats!

Så beskriver saxofonisten Jonas Knutsson sitt arbete med KMH FOLK, Kungl. Musikhögskolans eget storband för folkmusik. Ensemblen är en av många medverkande i årets ”LÅT!”, en storartad vårfest i folkmusikens tecken. Fredag 5 april på Capitol i Stockholm.

Studenterna på Kungl. Musikhögskolans folkmusikinstitution arrangerar årligen minifestivalen LÅT! Här ryms musiker och sångare ur en bred flora av kulturer och folk- och konstmusiktraditioner. Vitt skilda referenser samsas och ger musikupplevelser i många olika former och konstellationer.

Med SAMSPEL i fokus glimmar framtidens folkmusikstjärnor denna kväll i sin fulla prakt.

En av studenterna du möter på Capitol är slagverkaren Davide Rodrigues. För honom innebär LÅT! och arbetet i KMH FOLK ett arbete som verkligen är mångkulturellt på djupet:

– En komposition kan till exempel börja med ett afrikanskt groove som inspiration och sluta i något som inte har några stilgränser alls. Det tycker jag är själva grunden för ”världsmusik”: att bryta gränser genom konst och ljud.

– KMH Folk är i sina bästa stunder ett litet universitet i sig självt, fortsätter Jonas Knutsson. Där man tillsammans lyssnar, känner, spelar, arrangerar och komponerar musik tillsammans.

– LÅT! är ett unikt fönster in till all den kreativitet som samlas inom KMH:s folkmusikinstitution. En mötesplats för studenter lärare och publik. Njut!

LÅT! 2013

Fredag 5 april kl. 19:00

Capitol, S:t Eriksgatan 82, Stockholm

Fri entré! Ingen förbokning! Välkomna!

För mera info :  

Anna Möller, student, mobil 0703-80 08 06, anna.moller@student.kmh.se

Johannes Geworkian Hellman, student, mobil 0736-75 03 10, johannes.geworkian-hellman.@student.kmh.se

Jonas Hjalmarsson, prefekt, Institutionen för folkmusik,    mobil 070-321 70 14, folkmusik@kmh.se


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling