2020-05-18 05:00Pressmeddelande

Kvarnbyskolan i Rinkeby certifieras i integrationsfrämjande musikprojekt

null

På behörigt corona-avstånd och i tomma lokaler på Kungl. Musikhögskolan (KMH) överlämnade rektor Helena Wessman ett certifikat till Kvarnbyskolans rektor Robert Staby. Utmärkelsen grundar sig i ett utvecklingsarbete initierat av KMH och riktar sig till skolor i utanförskapsområden som vill utveckla sin musikundervisning och verka för alla barns rätt till kultur.

Projektet Libravoice startade 2019 med syfte att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer. Projektet arbetar också med att skapa möjligheter för integration genom musik. Kvarnbyskolan i Rinkeby blev första skola att certifieras i Libravoice-projektet.

– Jag är mycket glad att som rektor för KMH kunna certifiera Kvarnbyskolan. Det är den första skolan som genomfört Libravoice-programmet och Kvarnbyskolan har gjort det på ett inspirerande och föredömligt sätt, säger Helena Wessman.

Musiken är ett universellt språk i möten mellan människor. I anslutning till FN-dagen genomfördes en konsert i Kungasalen på KMH tillsammans med 100 barn från Kvarnbyskolan och Lundskolan i Viksjö. Utifrån det mötet har ett forskningsprojekt inletts som undersöker hur musikaliska möten påverkar integrationen.

– De positiva effekterna av musikundervisning av hög kvalitet i våra skolor kan inte underskattas. Med Libravoice har vi skapat en modell som hjälper skolor att utveckla sin musikundervisning, fortsätter Helena Wessman.

För att certifieras måste skolorna skapa en kulturplan med tid avsatt för konstnärliga upplevelser och processer. Skolorna måste också ha en legitimerad musiklärare som aktivt arbetar med projektet.

– Jag är mycket stolt över att som första skola få motta en utmärkelse som visar på vårt arbete under det gångna året, säger Kvarnbyskolans rektor Robert Staby. Det har varit ett nöje att få utveckla ett nytt arbetssätt med musik och se de positiva effekter som det haft på både elever och personal.

Satsningen genomförs med stöd från stiftelsen Signatur. Nu förbereds nästa steg med certifiering av ytterligare en skola på Järvafältet. Det planeras att påbörjas under hösten 2020.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling