2018-03-19 14:25Pressmeddelande

Kungl. Musikhögskolan startar projekt för att utveckla musikalisk IT i skolan

null

Kungl. Musikhögskolan (KMH) påbörjar nu det treåriga projektet MITIS – musikalisk IT i skolan – där målet är att utveckla nya interaktiva redskap och metoder för musikundervisning. En av utgångspunkterna är den teknik för digital musiktolkning som utvecklats av företaget Doremir Music Research AB och som bland annat resulterat i programmet och appen ScoreCloud.

Projektet genomförs med stöd av ett stort forskningsanslag (fyra miljoner kronor) från Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse. Det leds av professor Sven Ahlbäck vid KMH:s institution för folkmusik och en av de drivande krafterna bakom Doremir. Projektet involverar samverkan med lärare och forskare vid KMH, musiklärare från andra skolor samt företag.

Projektet har ett uttalat fokus på lärande inom det som kallas musikalisk literacitet i olika former – t.ex. att läsa och skriva noter. Det kan verka paradoxalt att just Sven Ahlbäck – själv fiolspelman med hemmahörighet i gehörstraderad folkmusik – driver ett projekt som så tydligt betonar vikten av noter. Men det är ingen tillfällighet:

– Nej tvärtom, säger Sven Ahlbäck. Eftersom jag själv från början är gehörsmusiker, har jag varit väldigt intresserad av vad som händer när man från gehörshåll närmar sig och tolkar musiken i noter. 

Notskriften är för de flesta musiker ett viktigt verktyg både för att ta del av, att tolka, dokumentera och föra musik vidare, men har fått en ganska undanskymd plats i musikundervisningen idag – inte minst för att det saknas relevanta verktyg för att enkelt lära ut och använda den i undervisningen. Så det handlar till en ganska stor del om att utveckla ett stöd för att både lära sig och att tolka noter på olika kreativa sätt.

Utmaningen är samtidigt att säkerställa att det resulterar i produkter som är enkla, stabila och lustfyllda att använda i verkliga undervisningssituationer. Annars blir de bara liggande.

Det är ännu ganska ovanligt med en sådan här företagsnära forskning inom högre musikutbildning, även om det ofta förekommer i universitetsvärlden i övrigt.

– Det är en stor fördel att kunna genomföra forskningen i direkt samverkan med utvecklingen av användbara produkter, betonar Sven Ahlbäck.

– Det har gjorts en hel del utvecklingsarbete tidigare, men som tyvärr har stannat på skrivbordet, just för att det då har externa parter som kan se till att de utvecklade verktygen når ända fram till skolornas musiklärare och elever.

– Det känns verkligen roligt att vi på KMH får utveckla ett projekt som på ett så naturligt sätt knyter ihop våra olika verksamhetsområden: lärandet inom musik, konstnärliga uttryck, teknik i musikens tjänst och i förlängningen framtidens musiker, säger Susanne Rosenberg, professor i sång vid Institutionen för folkmusik, en av flera institutioner vid KMH som kommer att vara involverade i projektet.

* * *

Projektet MITIS – Musikalisk IT i skolan – leds av professor Sven Ahlbäck vid KMH, i samverkan med Per-Henrik Holgersson, lektor i musikpedagogik vid KMH, och Thore Kennestad, rektor för Kulturama Vuxenutbildning. Projektet involverar flera institutioner vid KMH, med Anna Backman-Bister, lektor i arbetsplatsförlagt lärande, som projektets huvudsakliga forskare.

Projektet genomförs med ett forskningsanslag om 4 miljoner kr. från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Sven Ahlbäck ger en översiktlig presentation av projektet som del av ett lunchsymposium:

tisdag 20 mars 12.15-13.15
i foajén på Kungl. Musikhögskolan
Valhallavägen 105 i Stockholm
T-bana Stadion

Fri entré – ingen föranmälan

Symposiet ges inom ramen för Den konstnärliga forskningens rum 18-21 mars – fyra dagar med forskningsrelaterade aktiviteter på KMH.

* * * 

För mera information:

Prof. Sven Ahlbäck
tel. 070-677 01 39
sven.ahlback@kmh.se

Läs mer om projektet på KMH:s webbplats

Projektsida på KMH:s webbplats

Doremir Music Research AB


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling