2017-03-09 16:01Pressmeddelande

Kungl. Musikhögskolan fortsätter att klättra i världsrankingen: nu sexa bland konstnärliga lärosäten!

null

Kungl. Musikhögskolan (KMH) har erövrat en imponerande sjätte plats bland världens lärosäten som erbjuder högre konstnärlig utbildning.

Den här "topplistan" är en del av QS World University Ranking, som använder ett väl etablerat system för att mäta nivån och attraktiviteten bland högre utbildningar över världen. Underlaget är bland annat omfattande enkäter, där studenter och anställda får bedöma andra lärosäten än sitt eget.

2016 gjordes för första gången mätningar specifikt för utövande konstarter. När vi då erövrade elfte plats, skrev vi "en hedersam placering och ett incitament för KMH att klättra ännu högre för att, till att börja med, kvala in bland de tio bästa".

Och nu är vi där, med god marginal. KMH placerar sig därmed före såväl Indiana University Bloomington, Pariskonservatoriet, Sibelius-Akademin och Harvard University när det gäller internationell attraktivitet.

Här är listan över de 50 främsta lärosätena inom "performing arts" (öppnas i nytt fönster)


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling