2014-05-28 09:12Pressmeddelande

Kungl. Musikhögskolan får genomgående höga betyg i UKÄ:s utvärdering

null

Kungl. Musikhögskolan (KMH) får omdömet "Hög kvalitet" på kandidatnivå och "Mycket hög kvalitet" på masternivå i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av landets konstnärliga utbildningar.

– Vi är oerhört glada över de här goda betygen. Det är en bekräftelse på vad vi ser som ett förtroende från UKÄ och bedömargruppen, säger Cecilia Rydinger Alin, rektor för KMH.

– Vi har alltid haft god anledning att vara stolta över den höga kvaliteten på våra utbildningar, och den fantastiska konstnärliga och pedagogiska kompetens som vår lärarkår och våra studenter representerar.

– Det har ju också bekräftats genom alla de uppdrag, utmärkelser och tävlingsresultat som våra nuvarande och tidigare studenter får. Det stora flertalet av våra tidigare studenter är också på ett eller annat sätt yrkesverksamma inom musik och är alltså attraktiva på arbetsmarknaden.

– Resan från en konservatorietradition till en modern högskolemiljö är inte självklar. Det gäller att – utöver ett musicerande på hög nivå – också kunna reflektera, dokumentera och forska inom de konstnärliga processerna på ett sätt som också är relevant i ett akademiskt sammanhang.

– Det är därför mycket glädjande att vår konstnärliga masterutbildning får högsta betyg. Det betyder att vi har en stabil och bra plattform för en fortsatt diskussion kring och utveckling av vår konstnärliga forskning. På kandidatnivån återstår en del viktigt arbete, men vi ser att vi har goda förutsättningar att höja även den till mycket hög kvalitet.

– Det här är en resa vi bara har påbörjat, och resultatet av kvalitetsutvärderingen visar att vi verkligen är på rätt väg. KMH:s nya campus, som står klart sommaren 2016, kommer dessutom att fungera både som en kraftsamlande inre miljö och som en yttre manifestation av det arbetet, avslutar Cecilia Rydinger Alin.

Kontakt och mera info:

Cecilia Rydinger Alin, rektor
rektor@kmh.se, 08-16 17 00

Staffan Scheja, prorektor
staffan.scheja@kmh.se, 0708-41 41 16


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling