2014-05-27 16:37Pressmeddelande

Koncentration! Improvisation! Inspiration! Interpretation! Var med när KMH:s masterstudenter gläntar på dörrarna till den klassiska musikerns avancerade arbetsverkstad.

null

Välkommen till Kungl. Musikhögskolan (KMH) och vårens ventilationer av masterstudenternas självständiga arbeten i klassisk musik – 2 och 3 juni!

Det fanns en tid då musiker brukade utbildas i slutna rum, för att därefter släppas ut som nykläckta fjärilar när det var dags för konsertdebuten.

Numera öppnar vi dörrarna för att på ett helt annat sätt kunna följa, förstå och diskutera spännande konstnärliga processer och musikerns arbete att på en gång tillgodogöra sig teknik och hitta personliga förhållningssätt till traditioner, repertoar, medmusiker och publik. 

När de klassiska masterstudenterna vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) tar sin examen består därför det avslutande självständiga arbetet både av en examenskonsert på professionell nivå och av att dela med sig av sina "yrkeshemligheter" i form av skriftliga reflektioner. De presenteras och diskuteras i öppna ventilationer på KMH i Stockholm, nu närmast måndag-tisdag 2-3 juni.

Här är startfältet:

mån 2/6 09:30
JESPER ERIKSSON, saxofon: 
My Improvisation Practice – the act of improvising in individual instrumental practice, collaboration projects and performance
– Jag har under min masterutbildning på KMH (NAIP-programmet, New Audiences, Innovative Practice) i huvudsak ägnat mig åt improvisation i olika former. Mitt examensarbete utmynnade i en konsert där jag undersökte fri improvisation med olika ensembler och ett skriftligt arbete där jag reflekterar över vägen dit.

mån 2/6 11:00
JAN SANDVIK, piano:
Examination concert – interpreting music by three different composers
Arbetet består av en examenskonsert med verk av Johannes Brahms, Charles-Valentin Alkan och Christoffer Pörn. I den skriftliga delen analyseras instuderingen av verken, utifrån olika parametrar beroende på kompositör och slutligen utvärderas både konsert och inspelning.

mån 2/6 12:45
ANNI KAARTINEN, piano
Från en grupp musiker till en musicerande enhet - kammarmusikens betydelse och hur man kan effektivisera en kammarmusikrepetition
– Mitt skriftliga arbete handlar om kammarmusikens betydelse för både professionella musiker och amatörer samt är ett försök att hitta utgångspunkter som kan göra en kammarmusikrepetition mer effektiv. Arbetet inkluderar en intervju av ca 30 amatörmusiker gjord för att kunna ta reda på deras förhållande till utövandet av kammarmusik. Den klingande delen är Francis Poulencs Sextett Op. 100, som jag också använder i min skriftliga del för att med konkreta exempel förklara hur man kan effektivisera repetitionerna.

tis 3/6 09:30
ESZTER MIKONYA, fagott
Om fagotten - Grunderna till att spela fagott
– Jag har tagit min kandidatexamen i Ungern och efter det flyttade jag till Sverige. Efter sex månaders uppehåll började jag återigen öva från grunden. Jag har skrivit mitt examensarbete om grunderna till att spela fagott. Jag går igenom fagottens uppkomst, olika övningar och deras bakgrund. Till slut presenterar jag hur ser det ut i min vardag genom att reflektera i hur jag lärde mig ett visst musikstycke.

tis 3/6  10:30
JULIA REINIKAINEN, piano
Koncentration - Nyckeln till framgång
– Mitt examensarbete handlar om koncentration från pianistens perspektiv; hur man förbereder sig mentalt inför en konsert och koncentrerar sig på det viktigaste: musiken.

tis 3/6 12:15
AMANDA ELVIN, piano, vocal coach
Interaktion, interpretation & inspiration – En inblick i arbetet med sångcykeln "Hjärtats sånger" från ett pianistiskt perspektiv
– Jag har gått inriktningen Vocal coach, dvs. kammarmusik och romansinterpretation för pianister. Mitt masterarbete försöker ge en inblick i vad romansinterpretation är, och vilken roll man som pianist spelar i tolkningen av både text och musik. Musiken jag arbetat med är sångcykeln ”Hjärtats sånger” av Gunnar de Frumerie, med texter av Pär Lagerkvist. Jag har studerat in alla sex sångerna tillsammans med två sångare med olika rösttyper, och sedan jämfört arbetsprocesserna och tolkningarna. 


Kungl. Musikhögskolan
Lidingövägen 12 (obs: ny huvudentré under pågående byggnadsarbeten)
Sal A 433
mån-tis 2-3 juni från 09:30


Mera info:
Karin Hjertzell, adjunkt i musik
Institutionen för klassisk musik
karin.hjertzell@kmh.se
tel. 070-351 59 29

www.kmh.se/seminarier


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling