2018-03-08 07:50Pressmeddelande

KMH och KTH utvecklar exjobb inom musik och teknik

null

Kungl. Musikhögskolan (KMH) har tillsammans med KTH beviljats 3,5 miljoner kronor av Vinnova (Verket för innovationssystem) för att utveckla exjobb med musik- och ljudinriktning inom utbildningar i musik och teknik.

Så ska studenternas anknytning till arbetsmarknaden stärkas, och därmed kan också kvinnors möjligheter att etablera sig inom musikbranschen förbättras.

Pågående forskning och andra projekt i samarbete med KTH presenteras på KMH 
fredag 9 mars 11:30-17:00.

* * *

KMH samarbetar sedan länge inom forskning och utbildning med KTH, och då framör allt dess avdelning för medieteknik och interaktionsdesign.  

Detta samarbete ska nu fördjupas genom att utveckla formerna för självständiga arbeten som exjobb.  Därmed förstärks anknytningen till arbetsmarknaden. 

– Det känns jättekul att Vinnova gör det möjligt för oss att fördjupa vårt samarbete, säger professor Robert Bresin, som också är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i medieteknik.

– Jag ser särskilt fram emot ett ökat samarbete mellan studenter från KTH och KMH och därigenom en ömsesidig befruktning mellan teknik och estetik.

– Det nya projektet är betydelsefullt också på nationell nivå, framhåller Annika Åkerblom, forskningshandläggare på KMH. 

– Musikutbildningar genomförs redan nära arbetsmarknaden, genom till exempel konserter och olika pedagogiska projekt, fortsätter Annika Åkterblom. Formella exjobb kan däremot ge nya och mera stabila förutsättningar, som kan vara till nytta både för uppdragsgivarna, för den enskilda studenten och för lärosätenas ämnesutveckling.

KTH får å sin sida en öppning mot konstnärliga metoder och processer som kan vara användbara också i design av nya tekniska lösningar, framförallt i detta sammanhang de som innehåller ljud och/eller musik, i interaktioner mellan människor och maskiner. 

Projektet avser att:

  • utveckla exjobb-modellen för självständiga arbeten inom musikerutbildningar och teknikutbildningar inom medieteknik med musik- och ljudinriktning – och därmed stärka studenternas kapacitet på arbetsmarknaden
  • skapa en arena för kontakter mellan aktörer med intresse för musik i olika avseenden (företag, kulturinstitutioner, intresseorganisationer, myndigheter) som kan tjäna som bas för olika slags samarbeten inom t.ex. utvecklingsarbete, forskning m.m.
  • öka kvinnors möjligheter att bygga erfarenheter som ger dem förutsättningar att få arbete inom den starkt mansdominerade musikbranschen
  • utveckla samverkansmodeller och samverkansarenor genom studenter och självständiga arbeten

KMH bidrar med kunskap om konstnärlig forskning, kreativa metoder, kontakter mot företag och organisationer unika för KMH. KTH bidrar med stort kunnande om forskning och teknik inom musik- och ljudbehandling (Sound and Music Computing) och vana av innovation och samverkansarbetet.

Projektet kommer även att samarbeta med bland andra:

  • nätverket för lärosäten med examensrätt i musik
  • musik-, produktions- och medieföretag – såväl större aktörer som mindre innovationsbolag
  • andra kultur/musik-organisationer

I sin motivering till beslutet skriver Vinnova:

Projektet bedömdes vara konkret och välavgränsat samt ha stor betydelse och ett stort mervärde för båda parter. En styrka med projektet är också det tydliga jämställdhetsperspektivet.

* * *

Presentation av pågående forskning och andra projekt
i samarbete mellan KMH och KTH
Fre 9 mars 11:30-17:00
Kungl. Musikhögskolan, sal 1D221
Valhallavägen 105 i Stockholm
T-bana Stadion

* * *

För mera information:

Annika Åkerblom
Forskningshandläggare, KMH
annika.akerblom@kmh.se
08-16 18 13

Roberto Bresin
Professor i medieteknik
Avd. för medieteknik och interaktionsdesign, KTH
roberto@kth.se
08-790 78 76

Roberto Bresin, Professor vid Avd. för medieteknik och interaktionsdesign, KTH

Annika Åkerblom, forskningshandläggare på Kungl. Musikhögskolan (KMH).


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling