2013-11-13 23:00Pressmeddelande

KMH i topp – noll avhoppare från lärarprogrammen!

null

Kungl. Musikhögskolan (KMH) avviker anmärkningsvärt från mängden i den sammanställning som Sveriges Television gjort av avhopp från lärarutbildningarna.

Många större lärosäten brottas med att bortåt var fjärde student hoppar av lärarutbildningen redan under första terminen. Siffran är däremot noll för KMH (baserat på underlag gällande förstaterminsstudenter HT 2012).

– Det är förstås mycket goda, men inte oväntade, nyheter för KMH, säger Lena Söderström, prefekt vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS), som ansvarar för KMH:s lärarprogram. 

– KMH:s lärarutbildningar har alltid varit attraktiva: de ger både en god grund för läraryrket och en mångsidig musikkompetens, fortsätter Lena Söderström. KMH har förstås, liksom andra lärosäten, påverkats av de senaste årens stora förändringar i lärarutbildningarna. Men det finns stor anledning att glädjas över att antagningsstatistiken nu är tillbaka på nivåer vi känner till från gamla lärarutbildningen.

– Det behövs många kommande musiklärare! slår Lena Söderström fast.

– Och KMH lyser med sin statistik när jag möter kollegor i nationella utbildningsnätveerk. Vi hoppas på 40-50 programstudenter till nästa hösttermin, så att nuvarande trend fortsätter.

Utbildningarna blir dessutom ytterligare attraktiva i och med att lärare med behörighet för gymnasieskolan i praktisk-estetiska ämnen (bild, idrott, hälsa eller musik) från och med 1 december också blir behöriga att undervisa i årskurs 1-6 i sina profilämnen. Det ger KMH ett utökat uppdrag att ombesörja behovet av utbildade lärare i musik för grundskolans tidigare år.

www.svt.se/pejl/har-har-flest-hoppat-avOm Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling