2016-01-19 09:57Pressmeddelande

Klas Nevrins forskningsprojekt startar med improvisationskonsert

null

När internationella Revoid Ensemble framträder i Stockholm 29 januari är det inte bara i form av en spännande improvisationskonsert. Det är också startskottet för Klas Nevrins treåriga forskningsprojekt "Musik i oordning" som han driver på Kungl. Musikhögskolan (KMH) med stöd av Statens Musikverk och Vetenskapsrådet.


Klas Nevrin är kompositör, pianist och lärare vid KMH. Han vill undersöka hur det kollektiva inverkar på individens kreativitet, både inom och utanför musiken.

– Improvisatoriska skeenden kan säga en hel del om våra förväntningar och värderingar, vare sig det gäller musik, utbildning eller något annat sammanhang, säger Klas Nevrin.

– Vi vill synliggöra mer lekfulla aspekter av konstnärligt skapande, fortsätter Klas. Att lägga alltför stor vikt vid kontroll, planering och individualitet riskerar att cementera föreställningar och hindra oss i vår utveckling.

– Att improvisera kollektivt, däremot, innebär att bjuda in det oväntade, det som händer när det vi gör får motstånd eller medhåll i något annat, att bejaka den komplexa ordning som uppstår ur oordning eller “vid randen av kaos”.

Klas Nevrin hoppas att projektet ska ge viktiga bidrag till metoder och teoribildning inom det fortfarande unga området konstnärlig forskning. Med inspiration från bland annat komplexitetsteori och den franske filosofen Gilles Deleuze finns möjligheter att se oordning och icke-kontroll som något genuint värdefullt, i konsten och naturen såväl som i existentiella eller sociala sammanhang.

Efter konserten väntar bland annat analyser av dokumentation i audio och video, för att utifrån dem utforma konstnärliga experiment till nästkommande faser. Ett seminarium på KMH med konstnärliga forskare och musiker KMH ingår också i planerna.

----------------

Revoid Ensemble samlar några av de mest kreativa improvisationsmusikerna från USA, Norge och Sverige. Samarbetet utgör en unik utforskning av improvisation genom en myriad av metoder, ljud och stämningar - från postminimalism och sväng till lågmälda texturer och mikrotonal impressionism. Den säregna kombinationen av akustiska och elektroniska instrument skapar en mängd uttrycksmöjligheter, med både subtila och kontrastrika skiftningar i ljudlandskap, gestaltningar och känslolägen.

Klas Nevrin, analoga synthar
Anna Lindal, violin
Katt Hernandez (USA/Stockholm), violin
Audrey Chen (USA/Berlin), cello & röst
Eivind Lønning (NOR), trumpet
Per Texas Johansson, rörblås
Vilhelm Bromander, kontrabas
Ricard Österstam, trummor

--------------

fredag 29 januari 19:00
Teaterstudio Lederman
Gästrikegatan 13, Stockholm

Biljettpris: 140:- (pensionär 70:- studerande 50:-)

--------------

Se vidare:

Forskningsprojektets webbplats: musicindisorder.se

Workshopprojektets webbplats: musikioordning.se

The Revoid Ensemble: revoidensemble.com

Vetenskapsrådets webbplats

Teaterstudio Lederman


Mera information:

Klas Nevrin: klas.nevrin@kmh.se, 073- 628 58 30

Foto vinjettbild: Heiko Purhagen


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling