2019-09-05 10:05Pressmeddelande

Johannes Landgren ny prorektor vid Kungl. Musikhögskolan

null

Johannes Landgren, gästprofessor i orgel vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och frilansande organist och dirigent, har av KMH:s högskolestyrelse utsetts till prorektor vid KMH efter professor Staffan Scheja.

Johannes Landgren studerade vid Musikhögskolan i Göteborg (idag Högskolan för Scen och Musik), där han tog kyrkomusikerexamen 1985, solistdiplom 1987 samt körpedagogexamen 1990. I maj 1997 disputerade han på en avhandling om den tjeckiske kompositören Petr Ebens orgelmusik.

Han har under senare år varit aktiv som orgellärare vid HSM i Göteborg. För närvarande bedriver han postdoktoral forskningsverksamhet vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, där han varit föreståndare för forskarutbildningen och även var prodekan 2012-2018.

Som frilansande kördirigent och orgelsolist har Johannes Landgren turnerat i större delen av Europa samt i Ryssland och USA. Han har medverkat vid inspelningar för radio och TV i Sverige, Belgien, Irland, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Finland och Estland, vid flera tillfällen tillsammans med saxofonisten Håkan Lewin. Hans över trettio CD-produktioner innefattar renässans- och barockmusik, improvisationsmusik från olika genreområden samt nutida musik.

Johannes Landgren har varit gästprofessor vid KMH sedan hösten 2017. Han har bland annat medverkat i att ta fram nya kurs- och utbildningsplaner för KMH:s utbildningsprogram i kyrkomusik.

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när hon inte är i tjänst eller på plats. Prorektor kan även ha i uppdrag av rektor att ansvara för delar av högskolans verksamhetsområde. Prorektor ingår även i rektors ledningsråd tillsammans med högskoledirektören, akademicheferna och studentkårens ordförande.

Johannes Landgren tillträder som prorektor 1 oktober 2019. Uppdraget som prorektor löper parallellt med rektors förordnande, i det här fallet till juni 2025.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling