2013-11-26 07:00Pressmeddelande

Inbjudan till pressvisning av ”Fashion Innovation 3 – Beckmans Designhögskola och Kungl. Musikhögskolan tolkar Nobelpriset 2013”

null

Den 5 december öppnar utställningen ”Fashion Innovation 3” på Nobelmuseet. Studenter från Beckmans Designhögskola och Kungl. Musikhögskolan (KMH) har utforskat det som förenar Nobelpristagare, modeskapare och kompositörer - kreativiteten.

Utställningen visas t.o.m. den 13 april 2014.

– Att skapa musik till något så stort och spännande som ett Nobelpris har varit en verklig utmaning för jazzstudenterna vid KMH. Vilken musik kan man improvisera eller komponera för Nobelpris i kemi, eller ekonomipriset till Alfred Nobels minne? Jag kan knappt vänta tills dörrarna öppnar på Nobelmuseet, säger Ola Bengtsson, prefekt vid institutionen för jazz på KMH.

Så här säger Isabell Gustafsson, student vid Kungl. Musikhögskolan, om sin tolkning av årets Nobelpristagare i litteratur:

– I stycket har jag blandat mina egna känslor och associationer – medvetna och omedvetna – med andras röster om Alice Munro, och speciellt hennes novellsamling ”För mycket lycka”. Jag vill fånga hennes klara, enkelt eleganta språk och hennes starka, uthärdande karaktärer. Jag vill fånga det vardagliga, och den på samma gång förtröstansfulla och sorgsna känslan av acceptans som jag tycker vilar över hennes berättelser. 

– För Beckmans Designhögskola är det här ett unikt tillfälle att få reflektera kring

innovationsprocesser i ett större perspektiv och på högsta nivå. Det är fantastiskt att få arbeta med idéer – något som förenar alla discipliner som möts i utställningen, säger Göran Sundberg, lektor vid Beckmans Designhögskola.

Josephine Bergqvist och Klara Modigh har inspirerats av årets Nobelpristagare i fysik, François Englert och Peter W. Higgs. Så här beskriver de sin kreation:

– Vår siluett är en gestaltning av higgsfältet. I växelverkan med higgsfältet, som genomsyrar hela universum, får vår kropp massa. Kroppen är skapad av krossade stenar, likt sättet man kolliderade partiklar för att hitta higgsbosonen. Higgsbosonen är osynlig men syns som en skugga på de krossade partiklarna.

Precis som tidigare år har studenter som läser Visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola följt processen och dokumenterat arbetet i filmer, foto och trycksaker. Nytt för i år är däremot att KMH har deltagit i arbetet med utställningen.


Pressvisning 3–5 december:
Vill du se utställningen i förväg? Välkommen att boka in ett eget möte med studenterna från Beckmans Designhögskola, Kungliga Musikhögskolan och/eller Nobelmuseets projektledare Jeanette Peterberg.

För anmälan, mer information och pressbilder kontakta press- och marknadsansvarig Helena Wallemo, e-post: helena.wallemo@nobelmuseum.se, tel. 070-494 40 09.

Ola Bengtsson, prefekt vid Institutionen för jazz, KMH, tel. 070-672 70 81, ola.bengtsson@kmh.se

Följ gärna arbetet med "Fashion Innovation 3" på Instagram, Facebook och Twitter hos Nobelmuseet, Beckmans Designhögskola och Kungl. Musikhögskolan:

#fashioninnovation, #beckmans, #nobelmuseum


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling