2019-04-04 13:40Pressmeddelande

Helena Wessman ny rektor för Kungl. Musikhögskolan

null

Regeringen beslutade 4 april att utse Helena Wessman, konserthuschef för Berwaldhallen, till ny rektor för Kungl. Musikhögskolan (KMH), så som KMH:s styrelse och en särskild rektyreringsgrupp föreslagit. Nuvarande rektor professor Cecilia Rydinger Alin avslutar sitt förordnande i och med att Helena Wessman tillträder 5 juni 2019.

* * *

— Det fanns flera kvalificerade kandidater men vi är fantastiskt glada åt att kunna knyta Helena Wessman till oss, säger Ingela Lindh, ordförande i KMH:s högskolestyrelse. 

– Helena Wessman har enastående meriter med sig både som musiker, pedagogisk utvecklare och inte minst som ledare och kommer att kunna ytterligare stärka och utveckla KMH. 

Innan Helena Wessman kom till Berwaldhallen var hon VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker och dessförinnan högskolerektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet 2007–2009. Där ledde hon införandet av en ny utbildningsstruktur enligt den så kallade Bolognamodellen och drev ett uppmärksammat jämställdhetsarbete. Hon har även verkat som biträdande chef för Västmanlandsmusiken.

Innan dess var Helena Wessman framgångsrik trombonist med utbildning på KMH och anställningar vid bland annat Musik i Uppland, där hon ingick i den kända Linnékvintetten. Med Linnékvintetten har Helena Wessman framfört specialskrivna verk samt genomfört turnéer, såväl i Sverige som i utlandet. Hon har gjort framträdanden som solist med orkester, tillsammans med pianist och på egen hand. Helena Wessman ingår sedan 2013 i KMH:s styrelse.

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad över att ha valts ut för detta fina uppdrag, säger Helena Wessman.

– KMH är en betydelsefull del av det svenska musiklivet och jag vill bidra till ökad samverkan och fortsatt utveckling av verksamheten.

– Jag ser fram emot att samarbeta med alla KMH:s kompetenta lärare, studenter och administratörer, fortsätter Helena Wessman.

– KMH har ett gott renommé i Sverige och utlandet och tillsammans kan vi stärka det ytterligare.

– Utbildningsfrågor är viktigare än någonsin och inte minst inom kultursektorn där det är mycket besparingar. Vi har en stor och viktig utmaning framför oss när det gäller att rusta musiker och musiklärare inför framtidens yrkesliv.

* * *

För mera information:

Ingela Lindh
Ordförande i Kungl. Musikhögskolans högskolestyrelse
ingela.lindh@kmh.se
Tel. 070-151 52 39


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling