2018-03-08 15:21Pressmeddelande

Här är vårens alla examenskonserter på KMH!

null

För första gången presenterar KMH nu alla vårens examenskonserter i ett samlat tryckt program. Det finns att hämta i foajén på KMH:s campus och här nedan i pdf-format.

Mer än 70 studenter på både kandidat- och masternivå visar upp sig i helfigur under våren med ett brett spektrum av musik.

Här ryms både nytt och traditionellt, komponerat och improviserat, eget och lånat, stort och smått, högtidligt och lössläppt.

* * *

– Jag är väldigt stolt över den samlade höga nivå som KMH:s studenter representerar, säger prorektor Staffan Scheja.

– En examenskonsert är ju dessutom mer än en mycket personligt utformad konstnärlig produktion. Den är ju numera också den klingande delen av ett självständigt arbete, där studenten på ett eller annat sätt utforskar och reflekterar över ett musikaliskt område och sin egen roll.

– På så vis bidrar varje examenskonsert till nya gemensamma kunskaper, och ger möjlighet för både den enskilde studenten och KMH att vara med om att påverka och utveckla framtidens musikliv.

Programmet innefattar främst de konserter som ges på KMH:s campus. Därutöver genomför ett antal studenter examenskonserter på Edsbergs slott och, i samarbete med andra aktörer, i andra lokaler på olika platser i landet.

Samtliga konserter publiceras också i KMH:s konsertkalender på webben.

Alltid fri entré om inget annat anges!

* * *

Kungl. Musikhögskolan
Valhallavägen 105 i Stockholm
T-bana Stadion


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling