2013-12-02 10:56Pressmeddelande

Gavatins jazzstipendium till Ann-Marie Henning

null

Ann-Marie Henning, pianist, kompositör och arrangör och adjunkt i piano vid Institutionen för jazz vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), har tilldelats ett stipendium om 70.000 kr av Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik.

Ann-Marie fick stipendiet med motiveringen: "för att hon med outsinlig energi och kompromisslöshet komponerar och arrangerar musik fylld av passion och vitalitet, och för att hon i sitt skickliga och precisa spel visar prov på kärlek gentemot musiken och sina medmusikanter".

Ann-Marie Henning ger under våren 2014 ut en ny CD med sin brasilianska pianotrio, inspelad i Rio de Janeiro i november 2012. Medverkande gästartister: Alma Thomas (sång), Carlos Malta (sopransax).


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling