2013-12-13 13:29Pressmeddelande

Frukostseminarium med Stina Honkamaa Bergfors: Det nya medielandskapet och framtidens mediekonsumtion

null

Välkommen till frukostseminarium på Kungl. Musikhögskolan (KMH): "Det nya medielandskapet och framtidens mediekonsumtion" med Stina Honkamaa Bergfors, VD för United Screens och tidigare bl.a. chef på Google och Youtube i Sverige.

Seminariet är en del av KMH:s entreprenörskoncept "ArtyBusiness"och ingår i projektet ”Access Creativity”, finansierat av Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013.

Onsdag 18/12
kl. 08:30-09:45
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Lilla salen
(OBS: Ny huvudentré: Lidingövägen 12)

För frågor om seminariet, projektet ”Access Creativity” och "ArtyBusiness", kontakta:
Cecilia Berg, utbildningshandläggare på Utbildnings-och forskningsavdelningen
cecilia.berg@kmh.se, mobil: 070 – 758 27 83Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling