2014-05-26 15:09Pressmeddelande

Frimurarnas stipendium till Charlotta Grahn Wetter

null

Violinisten och masterstudenten vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) Charlotta Grahn Wetter har belönats med ett stipendium om 75 000 kr av Frimurarlogen i Stockholm. 

Charlotta Grahn Wetter kommer från Göteborg och studerar nu första året på KMH:s konstnärliga masterprogram med gästprofessor Henryk Kowalski som huvudlärare. 

Charlotta har som en av fem studenter valts ut att få spela som solist med KMH:s symfoniorkester under nästa läsår. För Charlottas del innebär det att hon får tillfälle att framföra Karol Szymanowskis första violinkonsert med orkester.

Närmast framträder hon på fredag 30 maj på KMH tillsammans med pianisten Asuka Nakamura, i verk av Schubert, Beethoven och Szymanowski.

Charlotta är även studentrepresentant i KMH:s utbildningsutskott för utbildning på avancerad nivå.

– Jag är väldigt glad och tacksam över stipendiet, som kom i helt rätt tid, säger Charlotta Grahn Wetter. 

– Jag har haft glädjen att kunna låna en fiol av skolan under delar av min studietid, men nu är jag på jakt efter ett eget instrument.

Konserten 30 maj på Facebook


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling