2023-01-17 09:34Pressmeddelande

Flygel för miljoner får nytt liv

Bild ovanifrån på man som spelar på en svart flygel.  Staffan Scheja spelar på Steinwayflygeln strax innan den åker i väg för renovering.

Nu har en av KMH:s Steinwayflyglar åkt i väg till en flygelreparatör i Sverige. I stället för att köpa in nya flyglar för stora summor kan en skicklig flygelreparatör förlänga instrumentens livslängd med flera årtionden.

Vi på KMH har möjlighet att ge våra studenter en unik möjlighet – att öva på de absolut bästa instrumenten. Men efter många övningstimmar behöver flyglarna renoveras för att kunna fortsätta användas i undervisningen. Tack vare generösa gåvor har nu restaureringen av den första flygeln möjliggjorts.

– Genom att reparera och restaurera våra pianon bevarar vi inte bara ett hantverk och en tradition utan sparar också in på naturresurser. Med rätt hjälp håller dessa pianon i flera generationer, säger Staffan Scheja, professor på KMH.Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771 det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt. Vi utbildar cirka 1300 studenter om året inom bland annat folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. Vi har ett särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. På musikhögskolan bedrivs även konstnärlig och vetenskaplig forskning. Med vår forskarutbildning utbildar vi bland annat i musikterapi och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer


Kontaktpersoner

Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner