2014-05-23 13:53Pressmeddelande

Filmmusikkompositören och KMH-alumnen Isabelle Engman-Bredvik till "KMH-koloni" i Los Angeles

null

Isabelle Engman-Bredvik, filmmusikkompositör och tidigare student vid Kungl. Musikhögskolan, siktar västerut – med sammanlagt 175.000 kr i stipendier från Anders Zorns stipendiefond och från Gålöstiftelsen.

Därmed ansluter hon till den lilla "filmmusikkoloni" som bildats i Los Angeles av tidigare KMH-studenter. Där hittar vi Sebastian Örnemark och Christine Hals som studenter, och där bedriver redan Ludwig Göransson en mycket framgångsrik karriär som kompositör och arrangör.

Stipendierna ger Isabelle möjlighet att fortsätta sina studier i komposition för film och television vid University of Southern California (USC), Thornton School of Music i Los Angeles. Studierna omfattar bland annat musikförberedelse, musikredigering, en mångfacetterad scoring-verksamhet, praktik och mentorskap.

Hemligheten är hårt arbete och målmedvetenhet, säger Isabelle Engman-Bredvik:

– Jag vet vad jag vill och det är att fördjupa mig ännu mer inom filmmusik och särskilt den instrumentala delen, då jag redan har arbetat en hel del inom popmusiken. Jag behöver utveckla mina kunskaper inom den klassiska musiken och det kan USC bidra med. 

Isabelle är född 1984 och uppväxt i Norberg utanför Västerås men har de senaste åren studerat på KMH i Stockholm där hon har gått kandidatprogrammet i musik- och medieproduktion och masterprogrammet i filmmusikkomposition (i samarbete mellan KMH och Stockholms dramatiska högskola). Isabelle har därefter bland annat skrivit musik till flera kortfilmer.

För att bygga upp sin egen studioverksamhet erhöll Isabelle 2012 även stipendium från Anders Sandrews stiftelse.

Isabelle Engman-Bredvik i Svensk filmdatabas
Sverige Amerika Stiftelsens stipendier

Anders Zorns stipendiefond förvaltas av Sverige-Amerika Stiftelsen, som möjliggör akademisk utbildning, forskning och studiepraktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och skall ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen. Syftet med utdelningen av stipendier är enligt Sverige-Amerika Stiftelsen att i utbyte få studenter med spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning.  


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling